Recerca - Servei d'Àrea Operativa del Laboratori Core

La recerca del CORE proporciona coneixement i solucions innovadores per millorar el diagnòstic, pronòstic i tractament dels pacients. Es fa un èmfasi especial en la introducció de nous marcadors biològics o nous usos dels que ja existeixen. En aquest àmbit també es duen a terme activitats investigadores per tal de millorar els objectius de qualitat assistencial relacionats amb la qualitat analítica dels procediments de mesura que es fan servir, millora dels temps de resposta, etc.

Els professionals del Laboratori Core desenvolupen una elevada activitat investigadora tant en l'àmbit hospitalari com a l'Institut d'Investigacions Biomèdiques August Pi i Sunyer (IDIBAPS). La recerca es fa a les següents àrees d'investigació de fetge, sistema digestiu i metabolisme, biopatologia i bioenginyeria respiratòria, cardiovascular i renal, neurociències clíniques i experimentals i oncologia i hematologia.

Y concretament, es col·labora als grups següents:

Notícies relacionades amb el Servei