Cita de Juan Carlos García-Pagán, Group leader (R4)
El camí és ple de preguntes importants que esperen resposta

Recerca actual

Problema

La recerca del grup se centra en les causes, el diagnòstic i el tractament de la hipertensió portal (HTP), que és l’augment de pressió de la vena que porta la sang al fetge, la complicació més greu de les malalties del fetge. La causa més freqüent de HTP és la cirrosi, però n’hi ha altres: la síndrome de Budd-Chiari, la HTP idiopàtica i la trombosi portal, totes malalties minoritàries que acostumen a afectar pacients joves i que, si no es tracten adequadament, en redueixen la supervivència. El grup també centra la seva recerca en ciència bàsica, per entendre les vies cel·lulars i moleculars de la HTP.

Aproximació

El grup fa una aproximació per millorar el coneixement de la HTP amb estudis a nivell molecular-cel·lular, models preclínics i assajos clínics. Es generen models que reprodueixen la malaltia i els mecanismes que regulen les cèl·lules del fetge per veure quins i com són els components responsables de l’augment de la HTP i de l’aparició de complicacions.

El grup és pioner en aplicació de nous mètodes diagnòstics entre els malalts amb HTP. Mètodes invasius, com la pràctica de biòpsies-cateterismes, però també mètodes no invasius. D’aquesta manera es pot aprofundir en un millor coneixement del pronòstic, el diagnòstic i el tractament dels pacients.

Impacte

L'objectiu final de la recerca és entendre com es desenvolupa la HTP a diferents nivells. Es vol aclarir quins són els mecanismes responsables de la seva aparició amb l'objectiu de trobar noves dianes terapèutiques fàcils d’aplicar a la pràctica clínica.

Des d'un punt de vista més clínic, el grup també se centra a millorar els mètodes diagnòstics i la identificació dels pacients amb risc de complicacions, així com l’estratègia de tractament i seguiment que redueixen de forma més significativa les complicacions de la malaltia i l'augment de la supervivència dels pacients.