Cita de Francisco Lozano, Group leader (R4)
La batalla constant entre patògens i cèl·lules cancerígenes contra les defenses de l’organisme posa de manifest com funciona el sistema immunològic

Recerca actual

Problema

El mal funcionament del sistema immunològic provoca un gran nombre de malalties incurables, com els desordres autoimmunes, el càncer o algunes infeccions greus i tot plegat és un gran repte per al sistema de salut públic. El desenvolupament de noves estratègies terapèutiques immunològiques per  tractar aquestes malalties demana un coneixement precís dels receptors immunològics que regulen les respostes immunològiques innates i adaptatives.

Aproximació

El grup pretén identificar i entendre la funció de les molècules que regulen la resposta immunològica en la salut i en la malaltia. Se centra, sobretot, en les interaccions moleculars que estan involucrades en la intercomunicació i la coordinació de les cèl·lules immunològiques durant els processos fisiològics i patològics.

Aquesta aproximació permetrà desenvolupar noves aproximacions i eines biològiques (amb la recombinació de proteïnes i anticossos monoclonals) per al tractament dels desordres immunomediats, com les malalties sistèmiques autoimmunes i infeccioses, el rebuig empelts, l’al·lèrgia o el càncer, entre d’altres.

Impacte

El grup vol desenvolupar estratègies terapèutiques noves, difondre els resultats de la recerca en revistes internacionals d’alt impacte i transferir el coneixement generat en empreses biomèdiques.

Els últims cinc anys el grup ha publicat més de 50 articles de recerca, ha creat una companyia spin-off i ha obtingut dues patents.