El Servei de Malalties Infeccioses (MI) està constituït per dos grans grups de professionals dedicats a les infeccions adquirides en la comunitat (pneumònia, meningitis) o durant l'ingrés hospitalari com a conseqüència de l'activitat mèdica (infeccions quirúrgiques o relacionades amb catèters) i a la infecció pel Virus de la Immunodeficiència Humana (VIH).

L'objectiu principal és oferir una qualitat assistencial acompanyada d'un programa de docència i recerca que situï el Servei com a referent en l'àmbit nacional i internacional en la formació d'aquestes malalties.

Les malalties infeccioses són un grup molt nombrós d'afeccions causades per organismes vius, que van des de virus ultramicroscópicos fins cucs o artròpodes visibles passant per bacteris, fongs i protozous. Les malalties infeccioses segueixen sent una de les causes més freqüents de mort en països en vies de desenvolupament i als centres hospitalaris que atenen pacients aguts. A més, la mortalitat dels pacients amb infecció per VIH continua sent més elevada que la de la població general.

El Servei està constituït per les Unitats i Grups de Treball següents:

  • Unitat de VIH/sida, que inclou 3 grups de treball específics en coinfecció per VIH i virus hepatotropos, trasplantament hepàtic en pacients amb VIH i malalties de transmissió sexual.
  • Grups de treball en:

           - Endocarditis

           - Infeccions en trasplantament d'òrgan sòlid

           - Patologia sèptica de l'aparell locomotor

           - Peu diabètic

           - Infeccions en pacient oncohematològic, incloent el trasplantament de medul·la òssia

           - Prevenció i tractament d'infeccions relacionades amb teràpies biològiques (BIOINF+)

           - Infeccions fúngiques (FUNGICLINIC)

           - Infeccions complicades de l'aparell genitourinari

A més, el Servei d'Infeccions participa activament als Programes d'Atenció Sanitària Integral següents, promoguts per la Direcció de l'Hospital:

  • Programa d'Infecció Nosocomial (actualment el Servei d'Infeccions n'ocupa la presidència)
  • Programa d'Atenció a la Agressió Sexual

Què tracta?

Aquests són els principals temes de salut que es tracten al Servei de Malalties Infeccioses.

L'últim any en xifres

Coneix a tot l'equip

El Servei de malalties infeccioses de l'Hospital Clínic està format per un equip multidisciplinari format per personal mèdic, personal d'infermeria i personal d'administració.

Alex Soriano Cap de Servei

Dispositius assistencials

L'activitat assistencial del Servei de Malalties Infeccioses es desenvolupa als dispositius següents:

Veure tots els dispositius
Contingut elaborat amb la col·laboració de:

Testimonis

El VIH/SIDA en primera persona

Cita de Jon, Pacient
El VIH no et defineix, és una part més de la teva vida, es pot viure amb la malaltia.