El Servei de Malalties Infeccioses (MI) està constituït per dos grans grups de professionals dedicats a les infeccions adquirides en la comunitat (pneumònia, meningitis) o durant l'ingrés hospitalari com a conseqüència de l'activitat mèdica (infeccions quirúrgiques o relacionades amb catèters) i a la infecció pel Virus de la Immunodeficiència Humana (VIH).

L'objectiu principal és oferir una qualitat assistencial acompanyada d'un programa de docència i recerca que situï el Servei com a referent en l'àmbit nacional i internacional en la formació d'aquestes malalties.

Les malalties infeccioses són un grup molt nombrós d'afeccions causades per organismes vius, que van des de virus ultramicroscópicos fins cucs o artròpodes visibles passant per bacteris, fongs i protozous. Les malalties infeccioses segueixen sent una de les causes més freqüents de mort en països en vies de desenvolupament i als centres hospitalaris que atenen pacients aguts. A més, la mortalitat dels pacients amb infecció per VIH continua sent més elevada que la de la població general.

El Servei està constituït per les Unitats i Grups de Treball següents:

  • Unitat de VIH/sida, que inclou 3 grups de treball específics en coinfecció per VIH i virus hepatotropos, trasplantament hepàtic en pacients amb VIH i malalties de transmissió sexual.
  • Grups de treball en:

           - Endocarditis

           - Infeccions en trasplantament d'òrgan sòlid

           - Patologia sèptica de l'aparell locomotor

           - Peu diabètic

           - Infeccions en pacient oncohematològic, incloent el trasplantament de medul·la òssia

           - Prevenció i tractament d'infeccions relacionades amb teràpies biològiques (BIOINF+)

           - Infeccions fúngiques (FUNGICLINIC)

           - Infeccions complicades de l'aparell genitourinari

A més, el Servei d'Infeccions participa activament als Programes d'Atenció Sanitària Integral següents, promoguts per la Direcció de l'Hospital:

  • Programa d'Infecció Nosocomial (actualment el Servei d'Infeccions n'ocupa la presidència)
  • Programa d'Atenció a la Agressió Sexual

Què tracta?

Aquests són els principals temes de salut que es tracten al Servei de Malalties Infeccioses.

L'últim any en xifres

Coneix a tot l'equip

El Servei de malalties infeccioses de l'Hospital Clínic està format per un equip multidisciplinari format per personal mèdic, personal d'infermeria i personal d'administració.

Alex Soriano Cap de Servei Especialista en malalties infeccioses

Dispositius assistencials

L'activitat assistencial del Servei de Malalties Infeccioses es desenvolupa als dispositius següents:

Veure tots els dispositius
Contingut elaborat amb la col·laboració de:

Testimonis

El VIH/SIDA en primera persona

Cita de Jon, Pacient
El VIH no et defineix, és una part més de la teva vida, es pot viure amb la malaltia.

Notícies relacionades amb el Servei