Organització - Servei de Malalties Infeccioses

El Servei de Malalties Infeccioses s'organitza en dues grans àrees de treball:

  • VIH-SIDA

    Realitza el seguiment anual de 4.500 pacients amb infecció crònica pel VIH, atén prop de 500 pacients amb malalties de transmissió sexual i uns 1.000 contactes sexuals de risc. A més, la Unitat atén pacients amb complicacions infeccioses o tumorals associades a la infecció per VIH i que requereixen ingrés hospitalari.

Atenció al pacient amb una Infecció general. Podem distingir l'atenció al pacient amb una infecció comunitària (pneumònia, infecció urinària...) que requereix ingrés hospitalari i l'atenció al pacient amb infecció comunitària en règim ambulatori. Des de l'atenció primària es realitzen prop de 2.000 consultes anuals per al diagnòstic o maneig d'aquest tipus d'infeccions.

En conjunt, anualment ingressen 700 pacients a càrrec del Servei de Malalties Infeccioses i la majoria ho fan a la Sala situada a l'escala 4, planta 4. Aproximadament dos terços dels pacients té una infecció comunitària i un terç una complicació relacionada amb el VIH. La sala disposa d'un total de 20 llits, dels quals 6 són individuals amb pressió negativa, que permeten l'aïllament de pacients amb infeccions contagioses. A més, 2 de les 6 llits d'aïllament tenen capacitat per pacients amb malalties altament contagioses (p.e. Ebola).

Atenció integral al pacient amb una infecció adquirida a l'hospital (nosocomial) o relacionada amb les cures sanitàries (pacients que reben quimioteràpia en règim ambulatori). El Servei d'Infeccions realitza més de 1.000 consultes anuals de pacients amb aquestes característiques, situats pràcticament a totes unitats hospitalàries. Aquesta atenció s'articula mitjançant el programa d'Infecció Nosocomial, que a més té la responsabilitat de promoure accions per reduir la prevalença d'aquest tipus de complicacions a l'hospital.

Notícies relacionades amb el Servei