Recerca - Servei de Malalties Infeccioses

La recerca del Servei de Malalties Infeccioses es duu a terme a l'Institut d'Investigacions Biomèdiques August Pi i Sunyer (IDIBAPS) i s'emmarca a l'àrea d'Agressió biològica i mecanismes de resposta.

La recerca es desenvolupa als grups següents:

  • Sida i infecció per VIH

    Infecció pel VIH, amb especial atenció a l'eficàcia del tractament antiretroviral, els efectes adversos i els aspectes relacionats amb la resposta immunològica.

  • Infecció nosocomial

    Infeccions relacionades amb l'assistència sanitària i, en particular, a les produïdes per microorganismes multiresistents, el seu control, prevenció i tractament.

  • Endocarditis. Infeccions cardiovasculars. Model experimental

    Endocarditis infecciosa, model animal per establir la resposta a diferents antibiòtics i estudis clínics a partir de l'experiència recollida.

Recerca clínica

Descobreix els projectes i assajos clínics actius d'aquest servei.
Anar al llistat

Notícies relacionades amb el Servei