Cita de Alex Soriano, Group leader (R4)
La higiene de les mans és la manera més senzilla de prevenir les infeccions nosocomials

Recerca actual

Problema

El 8% dels malalts ingressats tenen una infecció nosocomial (infecció adquirida a l’hospital) i aproximadament el 20-30% dels casos es deuen a microorganismes multirresistents. Això té conseqüències directes sobre la salut dels pacients, en perllonga l’estada a l’hospital i pot comportar la mort.

Aproximació

El grup és un equip multidisciplinari en què metges especialistes en malalties infeccioses, microbiologia, medicina preventiva i farmacèutics cooperen en l’estudi de les causes que provoquen les infeccions nosocomials, per evitar-les o tractar-les quan apareixen.

Impacte

La recerca que dur a terme el grup pot disminuir el nombre d’infeccions relacionades amb l’assistència sanitària, promoure l’ús racional dels antibiòtics i reduir la taxa de microorganismes multirresistents.