Cita de Josep M. Miró, Group leader (R4)
Les infeccions del cor i de l’aparell cardiovascular són molt greus. Cal l'acció d'un equip multidisciplinari d'experts per millorar-ne prevenció, el diagnòstic i el tractament

Recerca actual

Problema

Les infeccions cardiovasculars en general i l'endocarditis infecciosa (EI) en particular són malalties que tenen efectes greus en la qualitat de vida dels pacients. Presenten altes taxes de morbiditat i mortalitat, ja que afecten el cor i els vasos, així com altres òrgans com el cervell. El tractament quirúrgic és necessari en més del cinquanta per cent dels casos.

Aproximació

El nostre principal objectiu és traslladar els coneixements científics bàsics a la pràctica clínica diària. Avançar a l'estudi de l'EI requereix un enfocament interdisciplinari i translacional, des de la investigació bàsica de laboratori in vitro i in vivo en un model d'endocarditis experimental fins als estudis clínics. Això s'aconsegueix mitjançant una estreta col·laboració entre experts en malalties infeccioses, microbiologia, cardiologia, imatge cardíaca i electrofisiològica, cirurgia cardíaca, medicina nuclear, neurologia i anatomia patològica. Els aspectes de l'EI que s'aborden abasten tot l'espectre clínic de l'EI: estratègies de prevenció; optimització del seguiment dels medicaments; millora de les tècniques de diagnòstic clínic per imatge i de laboratori; desenvolupament de noves estratègies de tractament eficaces; i estudi de millors enfocaments quirúrgics.

Impacte

Els resultats dels nostres estudis poden tenir un gran impacte en la societat, ja que ens permeten: diagnosticar aquestes infeccions més precoçment; identificar nous antibiòtics, combinacions entre ells o noves estratègies terapèutiques que siguin eficaços per al tractament de les infeccions cardiovasculars; conèixer quin és el millor moment per a la cirurgia cardíaca en els malalts amb infeccions cardiovasculars, i prevenir les infeccions cardiovasculars postquirúrgiques i en malalts amb cardiopaties.

Les conclusions dels estudis que hem dut a terme es poden incorporar a les guies clíniques nacionals i internacionals.