Cita de Josep Mallolas, Group leader (R4)
La recerca en sida és clau per trobar la cura d’una de les malalties infeccioses amb més morbimortalitat del nostre temps

Recerca actual

Problema

La infecció per VIH i la sida és una de les causes de mort evitables més importants del món. A Espanya hi ha uns 140.000 infectats, 100.000 dels quals reben tractament antiretroviral. Cada any s’hi diagnostiquen prop de 3.000 noves infeccions, 800 de les quals a Catalunya.

Per aturar aquesta epidèmia cal fer esforços en tots els aspectes de la infecció: clínics (envelliment dels infectats i noves comorbiditats), diagnòstics (identificació precoç), terapèutics (recerca de nous tractaments) i preventius (estudis d’immunopatologia de la infecció i desenvolupament de vacunes). Durant la pandèmia de la COVID-19, la Unitat estudia l'impacte de la malaltia en els pacients amb infecció VIH i el resultat del procés de vacunació en aquesta població. Només si s’aconsegueix optimitzar tota aquesta recerca serà viable un control real de la malaltia.

Aproximació

A la unitat de VIH-sida s'hi atenen 6.000 persones infectades pel VIH, la majoria de les quals reben tractament antiretroviral. El grup també duu terme un ampli ventall d'activitats de recerca, dividides en dues parts: d’una banda, les investigacions clíniques centrades en l'eficàcia i la tolerància dels antiretrovirals, els mecanismes de resistència i les infeccions oportunistes i les coinfeccions. De l’altra, recerca bàsica en Retrovirologia i Immunopatologia viral, que inclou el desenvolupament de vacunes.

Impacte

La recerca del grup ha tingut un paper fonamental en el desenvolupament d'estratègies de tractament i prevenció del VIH i de les infeccions oportunistes i les coinfeccions, tant a escala nacional com internacional. L’impacte de l'activitat de recerca es tradueix en més de 600 publicacions internacionals en revistes peer-review amb un factor d’impacte per sobre de 4.000, prop de 20.000 citacions i més de 50 manuscrits citats més de 50 vegades.