Docència i formació - Servei de Malalties Infeccioses

El Servei té cada any 15 residents en formació de la següent especialitat:

També acull residents d'altres serveis. A més, rep més de 30 metges procedents d'altres centres espanyols o de centres d'altres països. Durant la seva estada aprenen els principis bàsics del diagnòstic i tractament de les infeccions més freqüents.

Entre els objectius concrets de formació destaquen el coneixement dels principals antimicrobians, el seu mecanisme d'acció i el seu espectre, així com els principis bàsics de farmacodinàmica que permeten optimitzar-ne el consum.

En el camp de la infecció pel VIH, aprenen a identificar les principals infeccions oportunistes i el seu tractament, així com els principis bàsics del tractament antiretroviral, incloent-hi els efectes adversos.

Postgrau

El Servei realitza dos Màsters de Postgrau, un dedicat a l'aprofundiment en la infecció per VIH i el segon en infeccions relacionades amb el trasplantament d'òrgan sòlid.

Notícies relacionades amb el Servei