El Servei d'Hematologia està integrat dins l'Institut Clínic de Malalties Hemato-Oncològiques (ICMHO), juntament amb els Serveis d'Oncologia Mèdica, Oncologia Radioteràpica i Hemoteràpia i Hemostàsia.

El Servei ha aconseguit un prestigi reconegut en diferents àrees, com el tractament de síndromes limfoproliferatives (limfomes), síndromes mieloproliferatives, leucèmies agudes, mieloma múltiple y amiloïdosi, hemoglobinúria paroxismal nocturna, trasplantament de progenitors hematopoètics i altres tipus de teràpia cel·lular (teràpia CAR).

A més de l'activitat assistencial, el Servei té una vocació investigadora molt arrelada, que abraça tant el vessant clínic com el translacional. També manté una activitat docent intensa en la formació universitària de pre i postgrau de professionals d'infermeria i metges, en la formació professional de Tècnics en Cures Auxiliars d'Infermeria (TCAE) i de Tècnics Superiors de Radioteràpia, i en l'acolliment continu de nombrosos especialistes d'altres centres que realitzen estades formatives.

Què tracta?

Aquests són els principals temes de salut que es tracten al Servei d'Hematologia.

L'últim any en xifres

Coneix a tot l'equip

El Servei d'Hematologia de l'Hospital Clínic de Barcelona està format per un grup nombrós de professionals que tenen com a objectiu fonamental una atenció sanitària d'excel·lència per als pacients amb hemopaties greus, sobretot, les neoplàsiques.

Jordi Esteve Reyner Cap de Servei

Dispositius assistencials

L'activitat assistencial del Servei d'Hematologia es desenvolupa als dispositius següents:

Veure tots els dispositius
Contingut elaborat amb la col·laboració de:

Testimonis

El Mieloma Múltiple en primera persona

Cita de José, Pacient
Hi ha moltes eines amb les que treballar contra aquesta malaltia, però són complexes i no són definitives, però t’ajuden a seguir vivint.

El Limfoma en primera persona

Cita de Francesc, Pacient
Que accepti el tractament i que se’n fiï dels metges. Que no es capfiqui amb la malaltia, ni amb la salut. I que intenti i s’esforci en parlar obertament de la seva malaltia amb els metges, amb els amics, i pregunti tot allò que amb ell li preocupi.