Organització - Servei d'Hematologia

Al Servei d'Hematologia els pacients són atesos en tota la seva complexitat, amb un enfocament holístic i multidisciplinari, amb l'objectiu d'oferir les millors i més innovadores cures basades en l'evidència. Per a això, es disposa de diferents professionals formats i actualitzats en els avenços més recents de l'especialitat.

El Servei d'Hematologia de l'Hospital Clínic de Barcelona treballa de forma coordinada amb:

I els àmbits assistencials de Trasplantament Hematopoètic i d'Atenció Domiciliària monogràfica.

El Servei realitza la seva activitat als dispositius següents:

  • Sala d’Hematologia Intensiva. Aquesta sala està dotada amb 18 llits per a l’atenció de pacients que reben un trasplantament hematopoètic, teràpia cel·lular o que tenen malalties hematològiques que necessiten un altre tipus de tractaments intensius.

  • Sala d’Hematologia Convencional. La sala compta amb 24 llits compartits amb el Servei d'Oncologia i atén els pacients que requereixen ingressos per complicacions relacionades amb el tractament o la mateixa malaltia, així com tandes curtes de tractament.

  • Hospital de Dia. Amb 23 punts d'assistència, atén pacients que, per motius mèdics, requereixen un seguiment molt estret.

  • Consultes Externes. Es realitza el seguiment dels pacients a llarg termini i amb unes necessitats assistencials menys complexes o intensives.

El Servei d'Hematologia també compta amb una Unitat d'Atenció Domiciliària monogràfica, que atén els pacients que, tot i que estan estables clínicament, necessiten medicació endovenosa o un seguiment clínic estret en el seu domicili.

Notícies relacionades amb el Servei