La Unitat d'Amiloidosi i Mieloma està liderada per l'Institut Clínic de Malalties Hematològiques i Oncològiques.

La Unitat d'Amiloidosi i Mieloma (UDAM) és una unitat interdisciplinar on hi participen especialistes implicats en el diagnòstic i tractament dels pacients amb gammapaties monoclonals. Els objectius de la UDAM es classifiquen en tres àrees:

  • Objectius assistencials. Garantir una atenció integral i de qualitat als pacients, mitjançant una dinàmica de treball interdisciplinari que permeti un diagnòstic precoç i l'actualització constant de les guies clíniques diagnòstiques, terapèutiques i de seguiment.
  • Objectius d'investigació. Potenciar la recerca clínica, en particular els assajos clínics, així com desenvolupar recerca traslacional d'alt nivell.
  • Objectius docents. Divulgar el coneixement en gammapaties monoclonals amb una oferta docent major per a professionals nacionals i estrangers.

Equip de la Unitat

La UDAM està formada per un nucli central que involucra diferents Serveis d'Instituts diversos amb els quals col·labora quan l'atenció dels pacients així ho requereix.

Laura Rosiñol Cap de la Unitat

Instituts implicats

Serveis implicats

Notícies relacionades amb la Unitat