ICNU

Institut Clínic de Nefrologia i Urologia

L’Institut Clínic de Nefrologia i Urologia és l’àmbit de l’Hospital Clínic responsable del diagnòstic, tractament i prevenció de les malalties nefrourològiques.

L’Institut treballa per oferir als pacients un tractament de qualitat d’acord amb els estàndards d’un centre d’excel·lència, en el marc d’un hospital que combina experiència i innovació. És centre de referència per a les malalties del ronyó i l’aparell urinari que requereixen teràpies innovadores o cirurgia complexa.

L’ICNU disposa de dues sales d’hospitalització, una Unitat de Cures Intermèdies, Hospital de Dia, Unitat de Diagnòstic Urològic, Sala d’Hemodiàlisi general, Unitat d’Hemodiàlisi per portadors del VHB, Unitat de Diàlisi Assistida Extrahospitalària (DIRAC),  Unitat de Diàlisi peritoneal i Unitat d’Afèresi terapèutica.

El grup de més de 180 professionals que treballa a l‘ICNU està format per personal mèdic, d’infermeria i personal administratiu que cada any atén 3.500 altes hospitalàries, més de 2.000 intervencions quirúrgiques, més de 150 trasplantaments renals o de pàncrees-ronyó i una implantació progressiva de la cirurgia robòtica.

En règim ambulatori, l’ICNU atén cada any més de 33.000 visites i 4.000 pacients a l'hospital de dia

L’Hospital Clínic és centre de referència (CSUR) del Sistema Nacional de Salut per:

  • Trasplantament renal de donant viu creuat

  • Trasplantament renal de pàncrees

  • Malalties renals minoritàries

Cita de Dra.Rosa Ramos, Directora

Què tracta?

Aquests són els principals temes de salut que es tracten a l'ICNU.

L'últim any en xifres

Organització

Un equip de professionals multidisciplinari treballa per oferir la millor assistència als pacients amb malalties del ronyó.
Veure Organització

Recerca

La recerca sobre les malalties renals i urològiques és cabdal per millorar-ne l'assistència.
Veure Recerca

Docència i Formació

La formació de nous professionals i la formació continuada també són aspectes bàsics de l'ICNU.
Veure Docència i Formació

Equip de professionals

L’ICNU està format per més de 180 professionals entre personal mèdic, d’infermeria i administració. L’integren, primordialment, especialistes en urologia i nefrologia, però també hi col·laboren cirurgians digestius, hematòlegs, endocrinòlegs, radiòlegs, anatomopatòlegs, oncòlegs, farmacòlegs, psicòlegs, nutricionistes, fisioterapèutes, coordinadors de trasplantament, físics i biòlegs.

Rosa Ramos Direcció
Marta Quintela Martínez Cap infermeria Infermera
Olga Raventós Cap econòmic i financer

Dispositius assistencials

L'activitat assistencial de l'ICNU es desenvolupa als dispositius següents:

Veure tots els dispositius
Contingut elaborat amb la col·laboració de:

Testimonis

El Càncer de Pròstata en primera persona

Cita de Juan, Pacient
"Recomanaria a la gent que a partir dels 50 anys es faci les proves, cosa que jo no em vaig fer"

Acreditacions i reconeixements

Notícies relacionades