Organització - Institut Clínic de Nefrologia i Urologia

L’Institut Clínic de Nefrologia i Urologia de l’Hospital Clínic de Barcelona està format pels serveis següents:

Per dues unitats funcionals:

I dues seccions, Diàlisi i Trasplantament Renal.

L’Institut disposa de 55 llits d’hospitalització distribuïts en dues sales d’hospitalització general i de cures intermèdies. Disposa també d’un hospital de dia, unitat de diagnòstic urològic, unitat d’afèresi terapèutica, hemodiàlisi (hospitalària i ambulatòria), diàlisi peritoneal i unitat d’assajos clínics. La consulta externa està unificada per als dos serveis i cada any atén més de 33.000 visites

En l’àmbit de l’assistència, l’ICNU realitza cada any prop de 3.500 altes hospitalàries, més de 2.000 intervencions quirúrgiques, que inclouen més de 150 trasplantaments de ronyó i/o de pàncrees, 200 cirurgies robòtiques, 23.000 sessions d’hemodiàlisi i 15.000 sessions de diàlisi peritoneal ambulatòria.

Notícies relacionades amb l'institut