Recerca - Institut Clínic de Nefrologia i Urologia

L’Institut Clínic de Nefrologia i Urologia de l’Hospital Clínic desenvolupa línies de recerca experimental i clínica en l’ambit de la urologia, el trasplantament renal i pancreàtic, la nefrologia clínica i la diàlisi.

La recerca es vehicula majoritàriament a l’Institut d’Investigacions Biomèdiques August Pi Sunyer (IDIBAPS) a l’Àrea de:

Les activitats de recerca també es desenvolupen a l’edifici CELLEX i a xarxes temàtiques com REDinREN.

Els grups de recerca de l'ICNU s'orienten a la recerca bàsica i translacional en l'àmbit nefrològic, amb un Laboratori Experimental de Nefrologia i Trasplantament (LENIT) i un laboratori dedicat a la recerca bàsica i translacional en l’ambit urològic, especialment l'urooncològic. També disposa de diversos programes de recerca clínica. 

Les principals línies de recerca s’agrupen de la manera següent:

  • Diagnòstic molecular del càncer de bufeta i pròstata, tumors de vies urinàries, i vies de resposta terapèutica en càncer de pròstata.

  • Teràpia cel·lular i regeneració renal

  • Senyalització mTOR: immunosupressió, proteïnúria, malalties cardiovasculars 

  • El paper de la immunosupressió i medicaments immunosupressors en oncogènesi postrasplantament

  • Insuficiència renal aguda

  • Malalties renals i funció endotelial

  • Identificació de noves toxines urèmiques

  • Trastorns osseominerals associats a la malaltia renal crònica

  • Aspectes psicosocials del trasplantament renal de donant viu

  • Trasplantament de pàncrees

Notícies relacionades amb l'institut