El Servei d'Urologia forma part de l'Institut Clínic de Nefrologia i Urologia (ICNU) de l'Hospital Clínic de Barcelona. Es va fundar el 1954 i, des de llavors, la seva missió ha estat proporcionar cobertura urològica en la seva àrea d'influència i ser el centre de referència en malalties urològiques complexes i trasplantament renal per a Catalunya, Espanya i Europa. El Servei reuneix les característiques necessàries per a ser un centre d'excel·lència en la formació d'especialistes en Urologia.

Disposa d'una sala d'hospitalització amb 24 llits a la Seu Villarroel, i 8 llits a la Seu Plató, per a pacients amb malalties de sistema genitourinari i trasplantament, àmbit en el qual l'Hospital ha estat pioner a nivell nacional i, durant molts anys, ha estat el centre amb major nombre de trasplantaments realitzats. En l'actualitat, és un centre de referència tant a nivell nacional com internacional.

El Servei també disposa d'una Unitat de Diagnòstic Urològic (UDU), on es realitzen les exploracions diagnòstiques i procediments quirúrgics simples.

Què tracta?

Aquests són els principals temes de salut que es tracten al Servei d'Urologia.

L'últim any en xifres

Coneix a tot l'equip

El personal mèdic que forma part del Servei d’Urologia de l’Hospital Clínic de Barcelona es divideix en àrees de treball, cosa que fa que els professionals treballin en una activitat preferencial. Actualment la plantilla la formen un total de 18 especialistes. A més, el Servei compta amb personal de coordinació assistencial, equip d’infermeria, auxiliars d’infermeria i personal administratiu. A quiròfan es treballa de forma coordinada amb l’equip d’anestèsia i amb els equips d’infermeria quirúrgica i d’anestèsia.

Antonio Alcaraz Cap de Servei

Dispositius assistencials

L'activitat assistencial del Servei d'Urologia es desenvolupa als dispositius següents:

Veure tots els dispositius

Notícies relacionades amb el Servei