Docència i formació - Servei d'Urologia

El Servei d’Urologia està acreditat per la Comissió Nacional d’Especialitats Mèdiques per a la formació d’Especialistes, primer com a Escola Professional d’Urologia i, des de 1980, dins del programa MIR (Metge Intern Resident). La formació d’especialistes en Urologia via MIR,es va iniciar a l’Hospital Clínic l’any 1980 (una plaça anual durant els primers anys i dues places des de l’any 1992 fins avui), quan l’Hospital va entrar a formar part del Sistema Nacional de Formació d’Especialistes.

Tots els membres de la plantilla contribueixen i intervenen directament en la formació dels residents. L’Hospital disposa d’un Comitè de Docència que s’encarrega de coordinar, orientar i intentar solucionar les qüestions relacionades amb la formació dels residents. A cada institut hi ha un coordinador de docència i a cada Servei un o diversos tutors de residents, que depenen del Comitè de Docència, encarregats d’organitzar la docència a cadascun dels Serveis.

Formació MIR

El Servicio acoje residentes de la la Especialidad de:

La residència d'Urologia consta d'un total de cinc anys, en què segueixen el pla de rotació assignat des de l'inici de la seva residència. Durant el primer any roten per diferents serveis i unitats de l'Hospital i no és fins el seu segon any de residència que s'afegeixen al dia a dia de la seva especialitat.

Durant els últims 15 anys, s’han instituït i regularitzat sessions clíniques i científiques per poder garantir la correcta formació dels residents. Els temes inclouen la urologia clínica i de recerca. El resident no només assisteix a les sessions que es dissenyen, sinó que se'n responsabilitza personalment.

El Servei d’Urologia forma part del Departament de Cirurgia i Especialitats Medicoquirúrgiques de la Facultat de Medicina de la Universitat de Barcelona. Disposa de personal docent (un catedràtic i sis professors associats) per impartir l’ensenyament universitari tant de grau com de postgrau. Els residents d’Urologia també col·laboren en la formació pràctica dels alumnes de pregrau en rotació pel Servei (tres grups per a cada curs acadèmic), cosa que constitueix un grau de responsabilitat i tutela que els permet iniciar-se en els primers esglaons de la docència.

Formació continuada

Pel que fa a la formació continuada, tant dels especialistes com dels residents, el Servei organitza, al llarg de l'any, diversos cursos d'actualització, tant del tractament quirúrgic com a professionals de diverses disciplines.

Notícies relacionades amb el Servei