Recerca - Servei d'Urologia

El Servei d’Urologia de l’Hospital Clínic de Barcelona lidera diverses accions de recerca clínica i bàsica.

Recerca clínica

El Servei d’Urologia participa en nombrosos assajos clínics i d'investigació clínica aplicada. Realitza treballs d’investigació amb nombrosos estudis clínics en fase II i III en col·laboració amb la indústria farmacèutica. A més, disposa d’àrees específiques en la recerca clínica en el camp de l’oncologia i el trasplantament renal i compta amb un grup consolidat d’experimentació animal en porcs a les instal·lacions de la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut (Estabulari i àrea d’Experimentació Animal) de la Universitat de Barcelona.

Recerca bàsica

Disposa d'un laboratori de Biologia Molecular propi ubicat a l'Edifici Cellex de l'Institut d'Investigacions Biomèdiques August Pi Sunyer (IDIBAPS), a les instal·lacions de la Facultat de Medicina de la Universitat de Barcelona.

La recerca que es realitza a l'IDIBAPS es desenvolupa al grup de:

  • Genètica i tumors urològics

    La recerca d’aquest grup multidisciplinari se centra en la recerca translacional en urologia oncològica, encaminada a generar coneixement que proporcioni un benefici directe als pacients en un futur pròxim.

Les principals línies de recerca són:

  • Eines de diagnòstic i pronòstic no invasives per a tumors de bufeta: Aquesta línia d'investigació consisteix en la identificació de biomarcadors en mostres d'orina. S'estudien els perfils d'expressió de gens i miARN, així com perfils de metilació en cèl·lules d'orina de pacients amb càncer de bufeta. A més, s'analitzen les aneuploïdies en les cèl·lules de l'orina de pacients amb càncer de bufeta.
  • Eines de diagnòstic i pronòstic no invasives per a tumors de pròstata: S'ha desenvolupat una signatura d'expressió genètica en mostres d'orina post-massatge prostàtic. Actualment, s'està treballant en la identificació de signatures d'expressió de miARN en el mateix tipus de mostra. Finalment, també s'investiguen els biomarcadors de pronòstic de càncer de pròstata agressiu.
  • Biomarcadors predictius de pronòstic i resposta a tractaments en tumors de bufeta i del tracte urinari superior: S'han identificat biomarcadors de disseminació de tumors de bufeta mitjançant l'anàlisi de ganglis limfàtics i mostres de sang perifèrica de pacients amb càncer de bufeta. Actualment, s'està treballant en la determinació d'aquests biomarcadors de disseminació mitjançant l'ús d'una mostra no invasiva: ADN lliure de cèl·lules i cèl·lules tumorals circulants (biòpsia líquida). També es treballa en la identificació de biomarcadors pronòstics en tumors de bufeta i vies urinàries superiors. A més, s'investiguen els biomarcadors de resposta a la quimioteràpia neoadjuvant en pacients amb càncer de bufeta.
  • Biomarcadors de pronòstic del carcinoma de cèl·lules renals: Aquesta és la línia d'investigació més recent. S'està treballant en la identificació de perfils d'expressió gènica pronòstica en el carcinoma de cèl·lules renals de cèl·lules clares.

Recerca clínica

Descobreix els projectes i assajos clínics actius d'aquest servei.
Anar al llistat

Notícies relacionades amb el Servei