El Servei de Nefrología i Trasplantament Renal forma part de l'Institut Clínic de Nefrología i Urologia de l'Hospital Clínic de Barcelona. El Servei es dedica al diagnòstic, seguiment i tractament de les principals malalties del ronyó, així com del tractament substitutiu de la funció renal mitjançant diàlisi i trasplantament renal. Ofereix una assistència centrada en les persones amb malaltia renal amb l'objectiu d'oferir la màxima qualitat i eficiència.

Hospital Clínic va ser el centre on es va realitzar el primer trasplantament renal a Espanya al 1965, i ha continuat fins avui amb una activitat destacada en innovació. Així mateix, va ser un dels centres on es van realitzar les primeres diàlisis d'Espanya.

La secció de diàlisi, que inclou l'hemodiàlisi i la diàlisi peritoneal, compta amb certificació del sistema de Gestió de la Qualitat que segueix la norma ISO 9001 des de 2013 i 2017, respectivament.

Què tracta?

Aquests són els principals temes de salut que es tracten al Servei de Nefrologia i trasplantament renal.

L'últim any en xifres

Coneix a tot l'equip

Els integrants del Servei de Nefrologia i Trasplantament renal tenen una dedicació assistencial, docent i investigadora amb vocació de servir a les persones amb malaltia renal des del punt de vista assistencial, científic i humà. Acompanyen el pacient durant tot el procés de la malaltia i per de les diverses opcions de tractament. Aquesta atenció l'ofereixen equips humans especialitzats que actuen en àrees i dispositius assistencials dissenyats per adaptar-se a les necessitats del pacient renal.

Esteban Poch Cap de Servei

Dispositius assistencials

L'activitat assistencial del Servei de Nefrologia i trasplantament renal es desenvolupa als dispositius següents:

Veure tots els dispositius
Contingut elaborat amb la col·laboració de:

Testimonis

La Insuficiència Renal Crònica en primera persona

Cita de María, Pacient
Que no pateixi tant, o sigui, que l’únic que ella ha de ser una miqueta metge per ella mateixa.

Notícies relacionades amb el Servei