Organització - Servei de Nefrologia i trasplantament renal

L'activitat assistencial del Servei de Nefrologia i Trasplantament Renal abasta tot l'espectre de les malalties renals i de les opcions de tractament renal substitutiu. Des del punt de vista funcional i estructural participa en les Unitats següents:

El Servei s'organitza en les seccions següents:

 • Trasplantament Renal

 • Diàlisi

 • Afèresi terapèutica

L'atenció als pacients es realitza tant en l'àmbit ambulatori (consultes externes, Hospital de Dia o a la Secció de diàlisi) com en l'àmbit hospitalari (sala de Nefrologia i a la Unitat de Cures Intermèdies). Així mateix, l'assistència nefrològica té un component transversal important, de manera que el Servei atén les complicacions renals de pacients ambulatoris o ingressats en altres serveis, tant en unitats convencionals com en Unitats de Cures Intensives.

L'espectre assistencial abasta totes les àrees de la nefrologia com:

 • Malaltia renal crònica i les seves complicacions

 • Insuficiència renal aguda, nefrologia de vigilància intensiva

 • Glomerulonefritis agudes i cròniques, primàries i secundàries

 • Malalties túbul-intersticials del ronyó

 • Malalties vasculars del ronyó

 • Hipertensió arterial

 • Malalties renals hereditàries

 • Aspectes metabòlics de la litiasi renal

 • Accés vascular per a hemodiàlisi

 • Hemodiàlisi aguda i crònica

 • Teràpies contínues de reemplaçament renal

 • Diàlisi peritoneal

 • Trasplantament renal: gestió de la llista d'espera i complicacions posttrasplantament

  • Trasplantament renal de donant cadàver

  • Trasplantament renal de donant viu

  • Trasplantament renal incompatibles (ABO, HLA)

  • Trasplantament renal creuat

  • Trasplantament renal combinat (fetge-ronyó, cor-ronyó)

  • Trasplantament renal d'alta complexitat

  • Trasplantament renal a pacients VIH

 • Trasplantament renopancreàtic o de pàncrees aïllat: gestió de la llista d'espera i complicacions postrasplantament