Recerca - Servei de Nefrologia i trasplantament renal

El Servei de Nefrologia i Trasplantament Renal té entre els seus objectius realitzar una recerca aplicada per a la millora del diagnòstic, tractament i prevenció de les malalties del ronyó. La recerca es vehicula, sobretot, mitjançant l'Institut d'Investiogacions Biomèdiques August Pi Sunyer (IDIBAPS). A més participa en xarxes temàtiques de recerca de l'Institut de Salut Carlos III, com és REDinREN (Xarxa de recerca renal).

El Servei de Nefrologia i Trasplantament Renal participa en diferents grups de recerca de l'IDIBAPS, a l'àrea de Biopatologia i bioenginyeria respiratòria, cardiovascular i renal. I concretament als grups de

Les línies de recerca són les següents:

 • Immunologia del trasplantament

 • Teràpia cel·lular i regeneració renal

 • Oncogènesi en trasplantament

 • Teràpies avançades en trasplantament

 • Trasplantament de pàncrees

 • Malalties glomerulars i disfunció de l'endoteli

 • Hemodiàlisi: modalitats, toxines urèmiques

 • Malaltia renal crònica i malaltia cardiovascular

 • Malaltia crònica i metabolisme ossi i mineral

 • Accés vascular per a hemodiàlisi

 • Insuficiència renal aguda

Aquestes línies de recerca han obtingut projectes competitius públics (Instituto de Salud Carlos III, Ministerio de Sanidad, entre altres) i permeten avançar en el coneixement de les malalties del ronyó. Diversos membres del Servei han participat i participen en la generació de guies clíniques nacionals i internacionals gràcies al seu prestigi reconegut.

El Servei de Nefrologia i Trasplantament Renal participa activament en assajos clínics que permeten als pacients beneficiar-se de noves teràpies abans de la comercialització definitiva. Totes les àrees del Servei participen de forma activa en assajos: malaltia renal crònica, nefropatia diabètica, malalties glomerulars, sistèmiques i vasculars, trasplantament renal i hemodiàlisi.