Docència i formació - Servei de Nefrologia i trasplantament renal

La docència en el Servei té com a objectiu transmetre els coneixements clínics essencials per a la formació de graduats en Medicina, la formació d'especialistes en Nefrologia i la formació continuada al llarg de tota la vida professional.

Grau

Es cursa al cinquè any del grau de Medicina de la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut de la Universitat de Barcelona i a les àrees assistencials de l'Hospital, amb especial èmfasi en l'ensenyament pràctic. Diversos professionals del Servei participen en qualitat de catedràtics, professors agregats, associats, col·laboradors docents i professors clínics.

Formació MIR

Formació de metges interns residents (MIR) de l'especialitat de

Així com d'altres especialitats durant les rotacions pel Servei. El Servei ofereix cada any dues places de formació especialitzada durant quatre anys. Els residents compten amb tutors especialistes acreditats que vetllen pel seu pla de formació individualitzat. Tots els membres del Servei participen en la formació de residents.

Postgrau

La formació de postgrau inclou les estades formatives d'especialistes que, en general, procedeixen d'altres països.

El personal mèdic del Servei participa des de fa anys com a docent en els següents màsters universitaris (Universitat de Barcelona): Màster de Trasplantament, Màster de malalties Autoimmunes i sistèmiques, Màster de Malalt Crític i Emergències.

Formació continuada

El Servei organitza diversos cursos i jornades per a professionals de diferents àrees temàtiques.

  • Reunió de Trasplantament renal: Hospital Clínic – Serveis de Nefrologia d'Hospitals no trasplantadors

  • Escola Fabry (Malaltia de Fabry)

  • Actualització en Nefrologia per a Atenció primària

  • Donant en assistòlia: controlada i no controlada i trasplantament renal

  • Preceptorship in Kidney Transplantation: optimising immunosuppression for improved long-term outcomes in renal transplantation

  • Les tardes del trasplantament del Clínic

  • Update d'hemodiàlisi

  • Curs de Diàlisi Peritoneal