R1

Rotació
Durada
Lloc
Rotació
Introducció a la Nefrologia
Durada
1 mes
Lloc
Servei de Nefrologia de l'Hospital Clínic
Rotació
Medicina Interna
Durada
2 mesos
Lloc
Sala Medicina Interna de l'Hospital Clínic
Rotació
Endocrinologia
Durada
1 mes
Lloc
Hospital de dia d'Endocrinologia de l'Hospital Clínic
Rotació
Urgències
Durada
2 mesos
Lloc
Urgències Medicina de l'Hospital Clínic
Rotació
Urologia
Durada
1 mes
Lloc
Unitat de diagnòstic urològic
Rotació
Cardiologia
Durada
1.5 mesos
Lloc
Sala de Cardiologia de l'Hospital Clínic
Rotació
Infeccions
Durada
2 mesos
Lloc
Sala d'Infeccions de l'Hospital Clínic
Rotació
Malalties Autoimmunes Sistèmiques
Durada
1.5 mesos
Lloc
Sala de Malalties Sistèmiques de l'Hospital Clínic

R2

Rotació
Durada
Lloc
Rotació
Urologia
Durada
1 mes
Lloc
Unitat de Diagnòstic Urològic de l'Hospital Clínic
Rotació
Medicina Intensiva
Durada
2 mesos
Lloc
Unitat de Cures Intensives de l'Hospital Clínic
Rotació
Hepatologia
Durada
1 mes
Lloc
Sala d'Hospitalització d'Hepatologia de l'Hospital Clínic
Rotació
Diagnòstic per Imatge
Durada
1.5 mesos
Lloc
CDI: Ecografia i Angioradiologia de l'Hospital Clínic
Rotació
Nefrologia
Durada
2 mesos
Lloc
Sala d'Hospitalització de Nefrologia de l'Hospital Clínic
Rotació
Trasplantament Renal
Durada
1.5 mesos
Lloc
Sala Hospitalització de Trasplantament Renal de l'Hospital Clínic
Rotació
Diàlisi
Durada
1 mes
Lloc
Sala d'Hemodiàlisi de l'Hospital Clínic
Rotació
Diàlisi Peritoneal
Durada
1 mes
Lloc
Dispositiu Diàlisi Domiciliària

R3

Rotació
Durada
Lloc
Rotació
Nefrologia
Durada
2.5 mesos
Lloc
Sala d'Hospitalització de Nefrologia de l'Hospital Clínic
Rotació
Cures Intermèdies de Nefrologia
Durada
2 mesos
Lloc
Sala I085 de l'Hospital Clínic
Rotació
Consulta externa de Nefrologia
Durada
1 mes
Lloc
Consulta externa de Nefrologia de l'Hospital Clínic de Barcelona
Rotació
Trasplantament Renal
Durada
2 mesos
Lloc
Sala Hospitalització de Trasplantament Renal de l'Hospital Clínic
Rotació
Diàlisi Peritoneal
Durada
1 mes
Lloc
Dispositiu Diàlisi Domiciliària de l'Hospital Clínic
Rotació
Hemodiàlisi
Durada
2.5 mesos
Lloc
Sala d'Hemodiàlisi de l'Hospital Clínic

R4

Rotació
Durada
Lloc
Rotació
Cures Intermèdies de Nefrologia
Durada
2 mesos
Lloc
Sala I085 de l'Hospital Clínic
Rotació
Trasplantament Renal
Durada
3.5 mesos
Lloc
Sala Hospitalització de Trasplantament Renal de l'Hospital Clínic
Rotació
Nefrologia
Durada
1 mes
Lloc
Sala d'Hospitalització de Nefrologia de l'Hospital Clínic
Rotació
Diàlisi
Durada
2.5 mesos
Lloc
Sala d'Hemodiàlisi de l'Hospital Clínic
Rotació
Rotació optativa
Durada
2 mesos
Lloc
Optatiu

Sobre l'especialitat

Cita de

Serveis relacionats