La Unitat de Diabetis està liderada per l’Institut Clínic de Malalties Digestives i Metabòliques i coordina l’activitat assistencial, docent i de recerca en el camp de la diabetis a l’Hospital i a la seva àrea d’influència.

La Unitat Funcional de Diabetis és una estructura transversal en la que hi col·laboren al voltant de 50 especialistes de 14 Serveis diferents de l’Hospital Clínic i 2 Serveis Externs Endocrinologia Pediàtrica (Hospital Sant Joan de Déu) i Medicina Familiar i Comunitària de l’AISBE. 
L'estructura de treball actual consta d’una Comissió de Gestió multidisciplinar formada per 11 membres de la Unitat i 13 Grups de Treball en actiu, amb un responsable i coordinador dins de cada grup, que vetlla per la comunicació entre la Comissió de Gestió i els membres dels Grups de Treball.  
S’està treballant en un Quadre de Comandaments comú a tota la Unitat que, actualment, ha identificat al voltant d’uns 8000 pacients que es segueixen a Consultes Externes en algun dels processos vinculats a la Unitat. Es preveu que el fet d’identificar correctament els pacients vinculats a la Unitat permetrà avaluar diferents indicadors que són fonamentals per millorar els processos actuals. 

Cada Grup de Treball defineix els programes i procediments necessaris en cadascuna de les diferents àrees. Hi ha programes amb una llarga historia al nostre Centre, com el de trasplantament de pàncrees (hi ha al voltant de 15-20 trasplantaments de pàncrees anualment), el programa de diabetis i gestació (cada any es segueixen al voltant de 50 dones amb diabetis pregestacional) i els programes destinats a l’aplicació de la tecnologia en el camp de la diabetis (diferents programes dirigits a la implantació de sistemes de monitorització contínua de la glucosa, infusió d’insulina continua subcutània i sistemes híbrids de pàncrees artificial, per exemple…).

En tots aquests processos és fonamental l’aplicació de programes originals i específics d’Educació Terapèutica de complexitat diversa i esgraonada, adaptats per a l’educació grupal o individual.

Equip de la Unitat

Els professionals de la Unitat de Diabetis provenen del Servei d'Endocrinologia i Nutrició. L'equip professional està format per sis professionals mèdics, tres d'infermeria i de personal de suport d'infermeria a l'Hospital de Dia. També col·labora amb altres Serveis del Clínic.

Margarita Gimenez Cap de la Unitat

Instituts implicats

Serveis implicats

Notícies relacionades amb la Unitat