La Unitat de Diabetis està liderada per l’Institut Clínic de Malalties Digestives i Metabòliques i coordina l’activitat assistencial, docent i de recerca en el camp de la diabetis a l’Hospital i a la seva àrea d’influència.

Compta amb una Unitat d’Hospitalització, un Hospital de Dia i diversos dispensaris de Consultes Externes. La Unitat col·labora de forma coordinada amb els Serveis d’Obstetrícia, d'Endocrinologia i Nutrició, Oftalmologia, Nefrologia, Traumatologia, Cirurgia Vascular i Cirurgia Digestiva, entre d’altres, així com amb l’Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona.

També participa al programa de trasplantament de pàncrees i disposa de programes específics per a l’atenció de la diabetis durant la gestació i per a l’optimització del control metabòlic, ja sigui amb tractament convencional o amb infusors subcutanis d’insulina. En tots aquests processos és fonamental l’aplicació de programes originals i específics d’Educació Terapèutica de complexitat diversa i esgraonada, adaptats per a l’educació grupal o individual.

Actualment la Unitat de Diabetis s'hi controlen, regularment, uns 2.500 pacients amb diabetis a l’any, el 76% del tipus 1. Cada any s'hi inicien 30 tractaments amb infusors d'insulina, s'hi controla l'embaràs en unes 50 dones amb diabetis pregestacional i s'hi fan uns 15-20 trasplantaments de pàncrees.

Equip de la Unitat

Enric Esmatges Cap de la Unitat

Instituts implicats

Serveis implicats