El Servei de Farmàcia forma part de l’Àrea del Medicament de l’Hospital Clínic de Barcelona. L’objectiu del Servei és afegir valor al procés assistencial mitjançant una atenció orientada al pacient, que permet una farmacoteràpia individualitzada amb criteris d’eficàcia, seguretat i eficiència. Aquesta missió ha desenvolupar-se en l’àmbit de la integració amb els equips assistencials responsables del pacient, i en el marc d’una política farmacèutica territorial i/o d’aliances estratègiques.

Aconseguir que el Servei de Farmàcia de l’Hospital Clínic sigui considerat un Servei de Referència en l’àmbit estatal i europeu, caracteritzat per un esperit innovador en:

  • L’aplicació de les noves tecnologies i sistemes de suport a la decisió clínica, en la cura i seguiment de pacients.

  • La màxima seguretat en l’ús del medicament a cada etapa del procés farmacoterapèutic.

  •  La integració dels farmacèutics als equips assistencials, que participen en la presa conjunta de decisions i actuen com a referents i especialistes en l’ús segur i eficient del medicament.

  • L’aplicació de models d’atenció farmacèutica a l’entorn hospitalari i al de Primària, amb caràcter transversal i territorial. Establint models de treball, fruit de la col·laboració i d’acords o aliances entre hospitals i serveis de farmàcia, compartint i intercanviant coneixement i prestació de serveis.

  •  El canvi del concepte de Servei de Farmàcia d’Hospital a Servei de Farmàcia del Territori, no mitjançant un CAP Territorial de Farmàcia, sinó amb un equip territorial de farmàcia. Un equip únic que actua a nivell territorial.

  •  Aconseguir consolidar les línies pròpies d’investigació i innovació d’àmbit internacional i d’impacte.

 El Servei de Farmàcia disposa d’un Sistema de Gestió de Qualitat conforme a la norma ISO 9001:2015.

Què tracta?

Aquests són els principals temes de salut que es tracten al Servei de Farmàcia.

Coneix a tot l'equip

El Servei de Farmàcia de l’Hospital Clínic està format per un equip multidisciplinari amb personal de farmàcia i administració per oferir un servei de qualitat als pacients del Clínic.

Dolors Soy Cap de Servei