Recerca - Servei de Farmàcia

La recerca del Servei de Farmàcia de l’Hospital Clínic es vehicula mitjançant l’Àrea d’Assajos Clínics i Medicaments en Investigació.

Es participa activament en l’avaluació de les característiques ètiques i científiques dels protocols d’assajos clínics i projectes de recerca que es presenten per aplicar-se a l’hospital i a la seva àrea de referència mitjançant el Comitè d’Ètica de la Investigació de l’hospital (CEI).