Àrea del Medicament

Tots els aspectes relacionats amb els fàrmacs, l'ús adequat, segur i eficaç a les instal·lacions de l'Hospital Clínic, depenen de l'Àrea del Medicament.

L’Àrea del Medicament de l’Hospital Clínic depèn de la Direcció Mèdica. Treballa per garantir un ús adequat, segur i eficient del medicament, amb una atenció personalitzada i centrada en el pacient, mitjançant el treball en equips multidisciplinaris. L’Àrea promou l'atenció integrada entre els professionals dels diversos àmbits assistencials i docents, així com la participació en projectes de recerca i innovació relacionats amb el medicament. 

L’Àrea del Medicament treballa per ser un referent en innovació, models assistencials, investigació i docència i per assolir l'excel·lència en qualitat i seguretat de tots els processos relacionats amb el medicament. L’activitat està centrada en la persona i posa a la seva disposició tot el coneixement i experiència.

Tanmateix, l’Àrea del medicament actua amb una visió territorial mitjançant l’establiment  d'aliances i col·laboracions amb altres centres i/o àmbits assistencials.

Els valors amb els quals treballa l’Àrea del medicament de l’Hospital Clínic són els següents:

  • El compromís i l’orientació al pacient, els professionals i la Institució

  • La professionalitat, entesa com a competència i excel·lència

  • Màxima generositat, dedicació, empatia i humanització per generar confiança entre els pacients i professionals

  • Garantir l’accessibilitat, la proximitat i el valor afegit en cadascuna de les actuacions

  • Cuidar l’equip humà, que és el major actiu de l’Àrea

Cita de Dra.Concepción Camacho, Directora
L'Àrea del Medicament treballa per garantir un ús adequat, segur i eficient del medicament, amb una atenció personalitzada i centrada en el pacient, mitjançant el treball en equips multidisciplinars.

Organització

Garantir un ús responsable, segur i transparent dels medicaments que s'administren a l'Hospital és el principal objectiu d'aquesta àrea.
Veure Organització

Recerca

Saber quins són els millors tractaments i els més avançats i eficaços, una missió de l'Àrea del Medicament.
Veure Recerca

Docència i Formació

Per assegurar una assistència de qualitat, en aquest cas sobre els medicaments que s'administren, la formació dels professionals és clau.
Veure Docència i Formació

Equip de professionals

L’Àrea del Medicament de l’Hospital Clínic està formada per un equip multidisciplinar que treballa per per assolir l'excel·lència en qualitat i seguretat de tots els processos relacionats amb el medicament.

Concepción Camacho Direcció
José Luis Pérez Cap infermeria
Lorena Toro Cap econòmic i financer

Dispositius assistencials

L'activitat assitencial de l'Àrea del Medicament es desenvolupa als dispositius següents:

Veure tots els dispositius

Notícies relacionades