Recerca

La recerca que es lidera des de l’Àrea del Medicament es desenvolupa, principalment, mitjançant l’Institut d’Investigacions Biomèdiques august Pi Sunyer (IDIBAPS), al grup

Les activitats de recerca de l’Àrea se centren en les línies de recerca següents:

  • Ètica de la recerca clínica

  • Assajos clínics, disseny, metodologia i suport estadístic a la recerca clínica

  • Coordinació de projectes multinacionals i xarxes de recerca (ECRIN/SCReN)

  • Farmacovigilància

  • Farmacogenètica i farmacogenòmica

També  participa activament en l’avaluació de les característiques ètiques i científiques dels protocols d’assajos clínics i projectes de recerca que es presenten per a la realització a l’hospital i a la seva àrea de referència mitjançant el Comitè d’Ètica de la Investigació de l’hospital (CEI).

Les activitats docents que es lideren des de l’Àrea del Medicament són, principalment, accions de formació continuada interna.