Docència i formació - Servei de Farmàcia

Els professionals del servei de Farmàcia participen en la docència del Grau de Farmàcia de la Universitat de Barcelona i també fan de tutors de les pràctiques dels estudiants de Farmàcia.

Al Servei de Farmàcia també s’hi fan les pràctiques del estudiants del títol de tècnic en Farmàcia, en col·laboració amb l’Escola del treball de Barcelona.

Formació FIR

El Servei de Farmàcia acull i forma estudiants de l’especialitat FIR:

Rotacions externes

El Servei també rep rotacions externes, en períodes de 2 mesos mínim d’estada, FIR d’altres Universitats (nacionals i estrangeres).