La Unitat d’Oncologia Hepàtica està liderada per l’Institut Clínic de Malalties Digestives i Metabòliques (ICMDM).

La Unitat, referent a nivell nacional i internacional, inclou metges especialistes de tots els camps de coneixement involucrats en càncer de fetge (hepatologia, radiologia, cirurgia, oncologia, anatomia patològica) i infermeres expertes en cures i educació sanitària. La unitat es coneix en l’àmbit internacional com a BCLC (Barcelona Clínic Liver Cancer).

Cada any es visiten uns 300 nous casos de pacients amb tumors hepàtics benignes (adenoma, hiperplàsia nodular focal) o malignes. La major part dels pacients són diagnosticats de carcinoma hepatocel·lular, el tipus de càncer de fetge més freqüent, i una proporció creixent té un colangiocarcinoma. Els pacients reben tractament i seguiment d’acord a l’evidència científica i, sobre aquesta, es desenvolupen projectes de recerca en aspectes epidemiològics, de diagnòstic, de tractament i de cures d’infermeria. Uns 150 pacients inicien tractament i les opcions s’apliquen de manera seqüencial en funció de l’evolució de la malaltia. A la consulta es fa el seguiment de prop de 1.000 pacients.

La Unitat és experta en diagnòstic de tumors en fase primerenca mitjançant tècniques d’imatge o biòpsia, en avaluació pronòstica, i també en els diversos tractaments com la cirurgia convencional i laparoscòpica, l’ablació percutània, la quimioembolització, la radioembolització, els tractaments sistèmics amb agents convencionals i els assajos clínics.

La recerca inclou des d’estudis sobre mecanismes moleculars fins a l’avaluació de noves tecnologies per al diagnòstic i definició de l’extensió tumoral i noves opcions de tractament, experiència del pacient  i cures d’infermeria

Actualment hi ha 23 estudis en marxa relacionats amb aspectes epidemiològics, de diagnòstic o d’avaluació de noves tecnologies i 11 assajos clínics de tractament, tant de carcinoma hepatocel·lular com de colangiocarcinoma.

Els membres de la Unitat gaudeixen de 5 projectes competitius amb finançament públic. A banda, formen part de la Comissió de Direcció de l’European Association for the Study of the Liver (EASL), del Comitè Científic de la Societat Catalana de Digestologia i són responsables de la preparació de guies de pràctica clínica a nivell espanyol i europeu. A més, diversos membres de la Unitat formen part dels comitès editorials de revistes internacionals de les seves especialitats.

La Unitat té activitat assistencial, de recerca i docent i organitza Cursos de Formació de forma regular tant en aspectes assistencials com d’organització de la recerca.

Equip de la Unitat

La Unitat d’Oncologia Hepàtica de l’Hospital Clínic de Barcelona és un equip multidisciplinar que engloba totes les especialitats mèdiques rellevants dedicades a la pràctica clínica, recerca i educació en el camp del càncer de fetge. Combina diagnòstic i teràpies d’última generació amb el desenvolupament de diferents projectes de recerca per avaluar noves opcions de tractament, que inclouen estudis en laboratori amb cultius cel·lulars o models animals i assajos clínics en pacients amb càncer de fetge.

Instituts implicats

Serveis implicats

Notícies relacionades amb la Unitat