El Servei de Radiologia forma part del Centre de Diagnòstic per la Imatge (CDI). L'activitat central del Servei està enfocada a aconseguir la millora de la qualitat de vida de les persones.

El Servei centra la seva activitat en la realització i interpretació de proves radiològiques, amb l'objectiu d'aconseguir un benefici per al pacient al qual es dirigeixen tota la feina i dedicació.

La dosi de radiació és un altre dels aspectes rellevants en relació a la bona pràctica en radiologia. Tots els equips estan integrats en un sistema de registre de dosi de radiació, amb l'objectiu d'utilitzar paràmetres optimitzats en els estudis que utilitzen radiació ionitzant per monitoritzar i reduir les dosis de radiació.

El Servei de Radiologia atén pacients procedents d'urgències, de les sales d'hospitalització i de consultes del propi hospital o dels centres integrats en la seva àrea d'influència.

Està organitzat per àrees de treball especialitzades:

 • Abdominal, genitourinària
 • Tòrax/Càrdio
 • Neuroradiologia
 • Radiologia Intervencionista (Neuro/Cos)
 • Mama
 • Musculoesquelètic

El Servei de Radiologia de l'Hospital Clínic de Barcelona treballa, entre d'altres objectius, per:

 • Prioritzar l'atenció personalitzada al pacient
 • Integrar a tot el personal en el projecte d'organització del Servei
 • Implantar la qualitat total com a model de gestió eficaç
 • Orientar tota l'organització cap als processos. Adequar les proves diagnòstiques per processos
 • Integrar de manera efectiva a tots els centres de la seva àrea d'influència en la dinàmica d'organització del Servei

Què tracta?

Aquests són els principals temes de salut que es tracten al Servei de Radiologia.

L'últim any en xifres

Coneix a tot l'equip

Tots els professionals que formen part del Servei de Radiologia constitueixen un equip amb un mateix projecte i uns objectius comuns. En la consecució d'aquests objectius participen totes les persones que integren el Servei de Radiologia i que inclouen el director de l'institut, el cap econòmic administratiu, el cap d'infermeria, els caps de secció i els radiòlegs, residents, personal d'infermeria, tècnics superiors d'imatge, auxiliars sanitaris i administratius.

Luis San Roman Cap de Servei

Dispositius assistencials

L'activitat assistencial del Servei de Radiologia es desenvolupa als dispositius següents:

Veure tots els dispositius

Notícies relacionades amb el Servei