Organització

El Servei de Radiologia disposa d'un catàleg d'exploracions amb uns codis assignats per a cadascuna de les proves. Les sol·licituds són analitzades per establir-ne l'adequació i assignació del protocol d'estudi individualitzat, estandarditzat per a cada situació clínica.

Els protocols són revisats i actualitzats de periòdicament en funció dels nous desenvolupaments tecnològics i científics.

L'organització per àrees d'especialització permet una adequació de les indicacions de proves d'imatge i situar el Servei a l'avantguarda pel que fa a la utilització de tècniques d'imatge diagnòstiques i terapèutiques.

El Servei de Radiologia de l'Hospital Clínic està organitzat en els àmbits següents:

  • Radiologia Abdominal
  • Radiologia genitourinaria
  • Neuroradiologia
  • Radiologia de la Mama
  • Radiologia Musculoesquelètica
  • Radiologia Toràcica i Cardíaca
  • Radiologia Vascular i Intervencionista

El Servei treballa de forma coordinada amb els diferents serveis de l'Hospital Clínic per dur a terme i analitzar proves diagnòstiques, i participa en nombrosos comitès de coordinació.

El Servei compta amb tecnologia d'última generació. Entre altres, cal destacar:

  • TACS. Els TACS de 16, 64 i 128 talls poden aconseguir, amb la velocitat i qualitat, imatges de molt alta definició.
  • Ressonàncies. Les ressonàncies d'última generació obtenen imatges no només de dins del cos, sinó de com funcionen els òrgans.
  • Radiologia robotitzada. Compta amb equips de radiologia robotitzats capaços d'autosituar-se en la posició adequada per cada exploració. Cal destacar, de manera especial, els equips específics de la secció d'intervencionisme amb els quals es resolen els problemes de tipus vascular o amb els quals es guia qualsevol d'aquestes intervencions mitjançant imatges en tres dimensions.