CDI

Centre de Diagnòstic per la Imatge

El Centre de Diagnòstic per la Imatge (CDI) té la responsabilitat de realitzar els estudis corresponents a les especialitats de Radiologia i Medicina Nuclear.

Els estudis que es practiquen al CDI no són només morfològics, sinó també funcionals, tant en l'aspecte diagnòstic com en el terapèutic.

El CDI està format per dos Serveis:

El CDI treballa coordinadament amb tots els Instituts de l’Hospital Clínic de Barcelona. Alhora, lidera un ampli programa de recerca i docència.

Cita de Dr.Salvador Pedraza, Director
"Des del CDI treballem per ser una font fiable d'informació i una finestra de comunicació per als pacients, les seves famílies i els proveïdors de serveis mèdics sobre el rol vital de les imatges mèdiques i les teràpies guiades per imatges en el món de la medicina".

Què tracta?

Aquests són els principals temes de salut que es tracten al CDI.

L'últim any en xifres

Organització

La qualitat assistencial i la tecnologia més avançada constitueixen els pilars del Centre de Diagnòstic per la Imatge.
Veure Organització

Recerca

L'activitat del CDI també abasta la recerca, per millorar el coneixement i el tractament de les malalties.
Veure Recerca

Docència i Formació

Els professionals del CDI comparteixen els seus coneixements i també es mantenen actualitzats.
Veure Docència i Formació

Equip de professionals

Al CDI hi treballen més de 260 professionals altament qualificats entre els quals hi ha metges nuclears, radiofarmacèutics, enginyers biomèdics, radiòlegs especialitzats en set subespecialitats (abdomen, tòrax/cardio, mama, muscoloesquelètic, intervencionisme, genitourinari i neuroradiologia), personal d'infermera, tècnics superiors en imatge diagnòstica, tècnics en cures auxiliars d'infermera, auxiliars sanitaris i personal administratiu i de gestió.

Salvador Pedraza Direcció
David Bujan Cap infermeria
Joan Segarra Cap econòmic i financer

Dispositius assistencials

L'activitat assistencial del CDI es desenvolupa als dispositius següents:

Veure tots els dispositius

Notícies relacionades