Docència i formació - Centre de Diagnòstic per la Imatge

El Centre de Diagnòstic per la Imatge és un centre de formació altament especialitzat que acull residents amb altes qualificacions que estudien per convertir-se en la pròxima generació de radiòlegs, metges de medicina nuclear i tècnics superiors.

L'objectiu docent principal és garantir la formació dels estudiants de la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut de la Universitat de Barcelona, residents propis i externs i afavorir la formació continuada dels professionals.

Grau i postgrau

Els professionals del CDI imparteixen classes i seminaris al grau de Medicina de la UB, així com en màsters i cursos de postgrau. El CDI compta amb un professor titular, 15 professors associats mèdics, 16 professors clínics, tres col·laboradors docents (2018-19).

També es formen residents de l'Hospital Clínic de Barcelona (20 cada any).

Formació continuada

Es reben unes 250 sol·licituds cada any per fer estades formatives o rotacions en les diverses seccions i serveis del CDI.

Cada any es duen a terme cursos i sessions acreditats per a facultatius i personal d'infermeria.

Finalment, el CDI acull la formació en pràctiques de l'Escola Eixample Clínic (25 tècnics a l'any).

Notícies relacionades amb l'institut