Recerca

La recerca és una part important de l'activitat del Servei de Radiologia de l'Hospital Clínic de Barcelona. El Servei realitza projectes d'investigació bàsica i d'investigació clínica.

La investigació que es lidera des del Servei es vehicula mitjançant les diferents àrees de l'Institut d'Investigacions Biomèdiques August Pi Sunyer (IDIBAPS), i la seva aportació és transversal en nombrosos grups d'investigació.

Els radiòlegs del CDI realitzen una mitjana de 80 publicacions cada any en revistes amb un elevat índex d'impacte.