Recerca - Unitat d'Oncologia Hepàtica

La Unitat d’Oncologia Hepàtica desenvolupa una intensa activitat de recerca clínica i translacional en càncer primari hepàtic (principalment carcinoma hepatocel·lular i colangiocarcinoma intrahepàtic). La Unitat treballa per investigar el diagnòstic precoç, l'eficàcia d'intervencions clíniques i terapèutiques i els mecanismes que regulen la progressió de la malaltia. També s'estudia com millorar els processos per als pacients mitjançant l'anàlisi de l'experiència.

La recerca de la Unitat es vehicula,majoritàriament, mitjançant l’Institut d’Investigacions Biomèdiques August Pi i Sunyer (IDIBAPS), en concret a l'àrea de Fetge, sistema digestiu i metabolisme i en el grup:

La recerca també es desenvolupa al Centre de Recerca Biomèdica en Xarxa de Malalties Hepàtiques i Digestives (CIBERHED), on la Unitat disposa d’equip propi.

Línies de recerca principals

A nivell clínic, la recerca se centra en la definició de noves eines diagnòstiques i l'optimització de l'eficàcia dels tractaments. El grup investiga com es refinen els criteris de selecció per indicar tractament radical (resecció quirúrgica, trasplantament, abordatge percutani amb ablació), per tal de garantir la màxima eficàcia tant pel que fa a supervivència com a la morbiditat associada. 

En l'àmbit del tractament, s'avaluen opcions per millorar l'eficàcia dels tractaments no curatius. Diversos treballs de la Unitat han pogut demostrar-ne l'eficàcia pel que fa a l'increment de la supervivència (quimioembolització arterial, sorafenib). També es duen a terme i lideren a nivell internacional, juntament amb la indústria biomèdica, estudis en fase 1, 2 i 3 per determinar l'eficàcia de nous agents moleculars. 

Al mateix temps, s'avalua l'eficàcia de les teràpies adjuvants per prevenir la recidiva després del tractament quirúrgic o l'ablació. Així mateix, es dissenyen estudis de prevenció del càncer en pacients amb cirrosi hepàtica. El grup també s'ha implicat activament en estudis sobre el diagnòstic i el tractament del colangiocarcinoma. 

En relació amb la recerca translacional, s'estudia la patogènia del carcinoma hepatocel·lular, juntament amb l'anàlisi de noves vies de senyalització i aberracions genòmiques implicades en el desenvolupament del tumor, així com la identificació de noves dianes terapèutiques.

En l'àmbit de cures infermeres en càncer de fetge, s'avaluen els programes educatius i els circuits d'atenció dissenyats pel maneig del pacient i els diferents tractaments, incloent en l'avaluació les expectatives dels pacients.

Notícies relacionades amb la Unitat

Activitats relacionades amb la Unitat

Dilluns, 2 de octubre de 2023. De 10:30 h a 11:30 h

Nutrició i càncer de fetge: Desmitificant conceptes erronis comuns

Espai d'Intercanvi d'Experiències (Escala 12 Planta 0). C/ Villaroel, 170

Dimarts, 10 de octubre de 2023. De 10:30 h a 12:00 h

Portes obertes per a pacients amb càncer de fetge. Coneix les instal·lacions del Centre Esther Koplowitz

Centre Esther Koplowitz. C/ Rosselló, 153

Dijous, 26 de octubre de 2023. De 16:00 h a 17:00 h

La microbiota, quin impacte té en el càncer de fetge?

Sala d'Actes Farreras Valentí (Escala 9-11 Planta 3). C/ Villaroel, 170