El Servei d'Oncologia Mèdica forma part de l'Institut de Malalties Hematològiques i Oncològiques de l'Hospital Clínic de Barcelona.

És un servei en ple procés d'expansió i modernització. El seu l'objectiu estratègic se centra en una gestió innovadora i atenció integral del pacient amb càncer, des del diagnòstic fins a la seva curació o final de vida.

Aquesta visió integral situa la persona amb càncer en una posició central. L'activitat assistencial del servei s'organitza en base a les necessitats del pacient: la prevenció, el diagnòstic, el tractament, el control de símptomes i el seguiment a curt i llarg termini. Per a això, el Servei d'Oncologia compta amb especialistes en cadascun d'aquests aspectes i de diversos dispositius assistencials (hospitalització, hospital de dia, unitat d'assajos clínics, servei d'atenció domiciliària i consultes externes).

Què tracta?

Aquests són els principals temes de salut que es tracten al Servei d'Oncologia Mèdica.

L'últim any en xifres

Coneix a tot l'equip

L'equip del Servei d'Oncologia Mèdica de l'Hospital Clínic de Barcelona està format per un equip de professionals multidisciplinari integrat per professionals de l'oncologia mèdica, farmàcia, infermeria, infermeria de pràctica avançada, auxiliar clínic i administració.

Aleix Prat Cap de Servei Oncòleg

Dispositius assistencials

L'activitat assistencial del Servei d'Oncologia Mèdica es desenvolupa als dispositius següents:

Veure tots els dispositius
Contingut elaborat amb la col·laboració de:

Testimonis

El Càncer de Mama en primera persona

Cita de Anna, Pacient
L'actitud positiva i la confiança en l'equip mèdic, és fonamental per seguir endavant. Perquè no estàs sola.

El Càncer de Pulmó en primera persona

Cita de Pilar, Pacient
Que confiï en la ciència. Que la investigació ha canviat i canvia constantment els tractament contra el càncer. I aquests són efectius. Avui no s’acaba el món perquè et diagnostiquin un càncer, ni molt menys.

Notícies relacionades amb el Servei