Organització - Servei d'Oncologia Mèdica

El Servei d'Oncologia Mèdica està organitzat en diferents àrees especialitzades per oferir una atenció més personalitzada.

El Servei participa en les Unitats següents:

El Servei d'Oncologia mèdica s'estructura a través dels equips següents:

 • Equip de Càncer de Mama/Ginecològic
 • Equip de Càncer Gastrointestinal i Sistema Nerviós Central
 • Equip de Càncer de Pulmó
 • Equip de Càncer Genitourinari
 • Equip de Melanoma
 • Equip de Càncer de cap i coll i origen desconegut
 • Equip de Suport i Cures Pal·liatives (USCP)

El servei també participa als comitès multidisciplinaris següents:

 • Comitè de Càncer Colorectal i Esofagogàstric
 • Comitè de Tumors Ginecològics
 • Comitè de Càncer de Mama
 • Comitè de Tumors d'Otorrinolaringologia
 • Comitè de Tumors de Tiroide
 • Comitè de Càncer de Pulmó
 • Comitè de Càncer de Pàncrees
 • Comitè de Càncer sistema nerviós central (SNC)
 • Comitè de Càncer Urològic
 • Comitè de Càncer de Pell
 • Comitè de Delegats Mèdics
 • Comitè de direcció ICMHO
 • Comitè d'Ètica Assistencial (CEA)
 • Comitè Tècnic  de Farmacovigilància (CT-FV)

Altres equips de treball en què es participa:

 • Comissió de mortalitat
 • Grup de Treball de Càncer hereditari
 • Grup de Treball de les proves d'imatge
 • Grup de Treball de la base de dades i de la guia clínica
 • Grup d'Assajos Clínics de Fase Primerenca

El servei desenvolupa l'activitat als dispositius assistencials següents

Sala d'hospitalització. És l'àrea que atén els pacients oncològics que requereixen ingrés hospitalari. L'equip de Suport i Cures Pal·liatives del servei s'encarrega del maneig terapèutic i diagnòstic del pacient al costat de l'oncòleg de referència.

Hospital de dia. És la unitat on s'administra el tractament oncològic als pacients que no requereixen hospitalització. A més, durant el matí hi ha la possibilitat d'atendre urgències mèdiques concretes relacionades amb el tractament oncològic o l'evolució de la malaltia.

Àrea d'Investigació Clínica Josep Carreras. És la unitat de recerca clínica i està formada per consultes externes i l'àrea d'hospital de dia. En aquesta àrea s'administren tractaments oncològics en assajos clínics en fase I, II i III.

Consultes Externes. És el dispositiu format per les consultes en què els oncòlegs mèdics atenen el pacient diagnosticat de càncer per valorar-ne el tractament o seguiment específics. Des d'allà el pacient es deriva a les diferents unitats, àrees o serveis corresponents en funció de les necessitats.

Atenció domiciliària. Està formada per personal mèdic i d'infermeria que acudeix al domicili dels pacients per a la valoració i tractament. Aquests pacients han estat valorats prèviament a urgències i àrees d'hospitalització per definir l'orientació diagnòstica i el tractament.

Atenció urgències 24h. El Servei d'Oncologia Mèdica disposa d'un professional sanitari de guàrdia per atenció telefònica 24 hores al dia, 365 dies a l'any.

Secretària Oncologia Mèdica. La secretària d'Oncologia Mèdica s'ocupa d'oferir suport a l'equip mèdic i a la resta de dispositius.

Notícies relacionades amb el Servei