Docència i formació - Servei d'Oncologia Mèdica

El Servei d'Oncologia Mèdica està totalment implicat en la docència i la formació dels professionals, tant de l'hospital com d'altres centres, així com dels residents en formació MIR de la següent especialitat:

L'activitat del Servei en el camp de la docència es divideix en dos grans grups:

Grau

En el context del campus del Clínic de la Universitat de Barcelona, gran part de l'equip del Servei està implicat en la impartició de l'assignatura 'Oncologia Mèdica i radioteràpica', que és troncal del 5è curs del grau de Medicina. Alhora, s'ofereix la possibilitat de realitzar treballs de fi de grau (TFG).

El Servei ofereix cada any dues places per a l'especialització en Oncologia Mèdica. La durada és de cinc anys. Això implica que el Servei té un total de 10 metges realitzant la residència.

Infermeres del servei també están vinculades a la UB, ja sigui com a docents en el Grau d’infermeria o en másters d’especialització com el pròpi de senologia o de pràctica avançada. També, s'ofereix la possibilitat de realitzar treballs de fi de grau (TFG).

Formació continuada

Són sessions de caràcter setmanal, duren uns 45 minuts i es divideixen en tres tipus:

  • Sessions d'Actualització en Oncologia Mèdica. El professional sanitari encarregat de la presentació exposa els últims avenços d'una malaltia concreta de la qual n'és especialista.
  • Sessions d'Assajos Clínics. El professional sanitari (investigador principal o subinvestigador) és l'encarregat d'explicar un assaig clínic que actualment està en marxa a l'hospital o que s'iniciarà els pròxims mesos.
  • Sessions Casos Clínics. L'equip sanitari de l'àrea d'hospitalització comenta casos concrets que, per la seva complexitat o rellevància, tenen un interès especial.
  • Les sessions d'actualització en Oncologia Mèdica i Assajos Clínics estan acreditades pel Consell Català de Formació Continuada de les Professions Sanitàries.
  • Sessions d’infermeria. Els propis professionals del servei o col·laboradors exposen les últimes actualitzacions en cures infermeres a pacients onco-hematològics. Aquestes sessions están acreditades pel Consell Català de Formació Continuada de les Professions Sanitaries.
  • Jornades de TCAIs (anuals). Els propis professionals del servei o col·laboradors exposen les últimes actualitzacions en cures de Tècnics de cures auxiliars infermeres dels pacients onco-hematològics. Aquestes sessions están acreditades pel Consell Català de Formació Continuada de les Professions Sanitaries.
  • Formació específica d’acollida a professionals d’infermeria i TCAIs

Altres accions de formació continuada

  • C17. En l'estratègia de potenciar la relació amb els diversos centres de la C-17, des del 2014 el Servei ha començat a realitzar/coordinar simposis relacionats amb el càncer de mama, pulmó, d'urooncologia, inmunooncologia, etc, en col·laboració amb la resta de serveis/hospitals de la xarxa C-17.
  • Curs en immunooncologia per a infermeria. En 2017 es va iniciar el primer curs per a infermeria per formar-se en inmunooncologia. Aquest curs té continuïtat anual.

Notícies relacionades amb el Servei