Recerca - Servei d'Oncologia Mèdica

La recerca del Servei d'Oncologia Mèdica té com a objectiu generar nous coneixements que ajudin al diagnòstic, tractament i prevenció de les malalties oncològiques. Avui dia, tot i els avenços en oncologia, el càncer és la primera causa de mort entre la població.

La recerca del servei es vehicula, principalment, a través de l'Institut d'Investigacions Biomèdiques August Pi Sunyer (IDIBAPS), a l'àrea d'Oncologia i hematologia. 

El servei lidera diverses accions de recerca en els àmbits següents:

  • Recerca clínica. El servei disposa d'una unitat d'assajos clínics fase I, II, III. Aquest equip està format per professionals de l'oncologia mèdica, data managers, infermeria especialitzada i administratius. Durant el període de tractament dins d'un assaig clínic el pacient té contacte habitual telefònic amb la coordinadora d'assajos, que s'encarrega d'organitzar i programar les proves o procediments requerits per a un bon compliment de l'assaig.

Un assaig clínic és un tipus d'estudi de recerca en què el pacient decideix participar. Els assajos clínics ajuden a millorar aspectes relacionats amb la prevenció, el diagnòstic i el tractament d'una malaltia tan complexa com és el càncer.

La Unitat d'Assajos Clínics es comparteix amb el Servei d'Hematologia. El primer semestre de 2018, el 65% de l'activitat (3.892 sessions de 5.976) de la Unitat d'Assajos Clínics de l'ICMHO la va dur a terme el Servei d'Oncologia.

El reclutament anual de pacients en assajos clínics fase I-III (observacionals no inclosos), des del 2014 al 2017, ha augmentat un 44% (de 180 pacients a 260 pacients).

  • Recerca translacional. El Servei disposa d'oncòlegs integrats al laboratori de recerca de:
  • Genòmica translacional i teràpies dirigides en tumors sòlids

    Mitjançant l'ús de dades genòmiques i moleculars, l'equip del laboratori guia el disseny d'assajos clínics i el desenvolupament de biomarcadors. A partir de models preclínics del càncer s'estudien mecanismes moleculars de sensibilitat i resistència farmacològica amb l'objectiu d'identificar els tractaments òptims per als pacients amb tumors sòlids.

Recerca clínica

Descobreix els projectes i assajos clínics actius d'aquest servei.
Anar al llistat

Notícies relacionades amb el Servei