La Unitat de Ginecologia Oncològica està liderada per l'Institut Clínic de Ginecologia i Obstetrícia i Neonatologia (ICGON). La Unitat ofereix una atenció sanitària del més alt nivell i eficiència i inclou la majoria dels procediments diagnòstics i terapèutics disponibles per cobrir les necessitats de les dones amb tumors ginecològics.

L'estructura funcional de la Unitat se centra en la pacient, de manera que integra professionals de diferents especialitats amb l'objectiu d'oferir la millor assistència. Al seu torn, l'objectiu de la Unitat és ser un referent en docència i recerca.

La ginecologia oncològica inclou una àrea específica de coneixement i un alt grau d'especialització, tant en la formació teòrica com, sobretot, en la quirúrgica. Aquestes circumstàncies determinen que la ginecologia oncològica en molts països sigui una especialitat o subespecialitat diferenciada de la Ginecologia.

La Unitat de Ginecologia Oncològica té quatre àrees físiques i dues àrees funcionals. Les àrees físiques són les següents:

  • Consulta externa de Ginecologia Oncològica
  • Consulta externa de Patologia Cervical i vulvar
  • Consulta d'Ecografia Oncologica
  • quiròfans:
  • Convencional (bloc quirúrgic central)
  • Cirurgia major ambulatòria (CMA)
  • Cirurgia a consulta
  • Radioquiròfan per radioteràpia intraoperatòria

Les àrees funcionals estan estructurades segons el tipus d'activitat i de malaltia atesa a la unitat. Hi ha dues àrees funcionals segons la fase del procés assistencial:

  • Ginecologia Oncològica
  • Prevenció del càncer ginecològic (cribratge i detecció i tractament de lesions del tracte genital inferior premalignes)

La Unitat de Ginecologia Oncològica s'ha consolidat com un centre d'excel·lència tant en l'àmbit nacional com internacional. A més, l'activitat quirúrgica i els tractaments oncològics mèdics i radioteràpics la situen entre els principals centres de Catalunya i Espanya. La productivitat científica també és una de les més importants a nivell nacional.

Equip de la Unitat

La Unitat de Ginecologia Oncològica està constituïda per un equip multidisciplinari on hi participa personal mèdic de diferents especialitats, personal d'infermeria i especialistes en psicooncologia. Els ginecòlegs que formen part de la Unitat de Ginecologia Oncològica realitzen tota l'activitat assistencial íntegrament a la Unitat.

Aureli Torné Cap de la Unitat Ginecòleg

Instituts implicats

Serveis implicats

Notícies relacionades amb la Unitat