El Servei d'Hepatologia forma part de l'Institut Clínic de Malalties Digestives i Metabòliques. Es dedica al diagnòstic, seguiment i tractament de les principals malalties hepàtiques. El Servei d'Hepatologia ofereix una assistència de qualitat, resolutiva i eficient centrada en les persones amb malalties hepàtiques. També compta amb un programa docent i investigador que el converteixen en un centre de referència en l'àmbit nacional i internacional.

El Clínic va ser el primer hospital d'Espanya a tenir un Servei d'Hepatologia, fundat el 1969 i a disposar d'una Unitat de Cures Intensives de Malalties Hepàtiques i d'una Unitat d'Hemodinàmica Hepàtica.

La col·laboració de l'equip mèdic amb professionals d'altres serveis o instituts, així com la integració de l'equip d'infermeria en tasques específiques en la cura del pacient amb malalties hepàtiques, són factors clau per proporcionar una assistència clínica d'alta qualitat.

Des de l'any 2011, el Programa de Trasplantament Hepàtic compta amb la certificació del seu Sistema de Gestió de la Qualitat seguint la Norma ISO 9001. Des 2017 compta amb la certificació de la Norma UNE 179.008 de Sistemes de Gestió de la Qualitat per a les Unitats de trasplantament hepàtic, el primer programa d'aquestes característiques a Espanya a rebre-la.

Què tracta?

Aquests són els principals temes de salut que es tracten al Servei d'Hepatologia.

L'últim any en xifres

Coneix a tot l'equip

El Servei d'Hepatologia és un servei amb vocació assistencial, docent i investigadora. El grup de professionals que integra el Servei d'Hepatologia exerceix la seva tasca en l'àmbit assistencial de les plantes d'hospitalització, consultes externes, la Secció d'hemodinàmica i la Unitat de cures intensives específica.

Ramon Bataller Cap de Servei

Dispositius assistencials

L'activitat assistencial del Servei d'Hepatologia es desenvolupa als dispositius següents:

Veure tots els dispositius
Contingut elaborat amb la col·laboració de:

Testimonis

El Trasplantament de Fetge en primera persona

Cita de Pepi, Pacient
He de dir que em pensava que seria molt més greu, bé molt més dur i no, la veritat. Potser, perquè anàvem molt preparats i ens havien dit tot com aniria. La veritat és que no va ser tan com em pensava. Vaig tenir una recuperació a l’hospital molt ràpida.

Hepatitis Vírica en primera persona

Cita de Aleix, Pacient
Que tingui confiança, que es deixi ajudar i, especialment, que confiï en els metges i en el medicament. I que es curarà. Que l’hepatitis i la cirrosi es curen, es curen.

Notícies relacionades amb el Servei