Recerca - Servei d'Hepatologia

La majoria de la investigació liderada pel Servei d'Hepatologia es vehicula mitjançant l'Institut d'Investigacions Biomèdiques August Pi i Sunyer (IDIBAPS), a les àrees de Biopatologia i bioenginyeria respiratòria, cardiovascular i renal, Oncologia i hematologia i de Agressió biològica i mecanismes de resposta. I concretament als grups següents:

També participa en diferents projectes de recerca del CIBERehd (Centre d'Investigació Biomèdica en Xarxa en l'Àrea temàtica de Malalties Hepàtiques).

El Servei d'Hepatologia té un gran prestigi internacional per les aportacions que s'han fet en el camp del diagnòstic i tractament dels pacients amb malalties hepàtiques. Diversos membres del Servei d'Hepatologia han participat o participen actualment com a experts i científics de referència en la generació de guies clíniques internacionals.

El Servei també forma part de Xarxes Europees de Referència (ERN), que connecten professionals i centres d'assistència sanitària i investigació altament especialitzats i permeten l'intercanvi de coneixements sobre determinades malalties. En concret, participa a la Xarxa de malalties hepàtiques colestàsiques autoimmunes i a la de malalties vasculars hepàtiques.

Totes les línies han obtingut projectes en convocatòries públiques nacionals i internacionals que permeten avançar en la recerca de les malalties del fetge. Cal destacar el gran nombre de Convocatòries i ajuts d'Acció Estratègica de Salut que ha rebut el Servei (Institut de Salut Carlos III, Ministeri de Salut), així com l'obtenció de diversos projectes dins del Programa Marc de Recerca Horizon2020 i de l'Institut Europeu d'Innovació i Tecnologia (EIT).

El Servei d'Hepatologia participa de manera activa en assajos clínics que permeten als pacients beneficiar-se de tractaments nous abans que es comercialitzin definitivament. Entre les malalties amb una major activitat en assajos clínics destaquen les hepatitis víriques, el carcinoma hepatocel·lular i la malaltia per fetge gras no alcohòlic.

Recerca clínica

Descobreix els projectes i assajos clínics actius d'aquest servei.
Anar al llistat