Docència i formació - Servei d'Hepatologia

L'objectiu principal de l'activitat docent del Servei d'Hepatologia és promoure el coneixement clínic actualitzat de les malalties hepàtiques durant les diverses etapes de la formació, des de la docència durant l'etapa universitària fins a la formació específica durant la residència i en la fase postMIR. L'activitat docent es fa extensiva a altres especialitats i a la població general amb l'objectiu d'ampliar el coneixement i el maneig de les malalties hepàtiques des de tots els àmbits de la salut.

L'activitat docent del Servei d'Hepatologia se centra en els àmbits següents:

Grau

Es dur a terme a la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut de la Universitat de Barcelona. Diferents professionals del Servei hi participen com a catedràtics, professors titulars, professors associats o col·laboradors.

Postgrau

Programa de formació de metges interns residents (MIR) de l'especialitat en

Actualment, mitjançant del sistema MIR, s'ofereixen quatre places de formació especialitzada cada any durant un període de quatre anys. Els residents són tutoritzats per metges joves del Servei d'Hepatologia amb la deguda acreditació. Tots els integrants del Servei d'Hepatologia participen de forma activa en la formació dels residents.

Una gran part dels metges integrants del Servei d'Hepatologia imparteixen docència a la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut de la Universitat de Barcelona al Màster de Recerca en Malalties Hepàtiques, al Màster Internacional de donació i trasplantament i al Màster de recerca en malalties hepàtiques.

Formació continuada

S'organitzen cursos per a professionals de diferents àrees temàtiques. La majoria de les sessions formatives se centren en les hepatitis víriques i la malaltia per fetge gras no alcohòlic. Els cursos liderats des del Servei són presencials, online o mixtes i els imparteixen professionals del Servei.

El Servei d'Hepatologia organitza cada dos anys un congrés sobre el tractament de les malalties hepàtiques, que té un gran prestigi internacional i en el qual participen hepatòlegs d'arreu del món.