Organització

El Servei d'Hepatologia participa en les següents Unitats i seccions organitzatives:

  • Secció de Trasplantament Hepàtic
  • Secció d'Hemodinàmica Hepàtica

L'activitat assistencial se centra en l'atenció hospitalària de pacients ingressats a la sala d'Hepatologia, trasplantament hepàtic o UCI hepàtica, en pacients atesos a l'Hospital de Dia i en el maneig ambulatori (consultes externes) de pacients amb malalties hepàtiques.

La cobertura assistencial es pot classificar en vuit àrees de treball clínic en les quals els membres del servei participen de forma activa mitjançant els diversos dispositius assistencials:

  1. Malalties hepàtiques d'origen víric, tòxic o metabòlic (Unitat d'Hepatitis Víriques). Inclou el diagnòstic i tractament de les malalties causades pels virus de les hepatitis C i B, així com l'abordatge de les malalties hepàtiques causades per toxicitat farmacològica o per defectes metabòlics (Wilson, hemocromatosi...).
  2. Complicacions de la cirrosi. Abordatge multidisciplinari de persones amb malaltia hepàtica avançada i les complicacions que s'hi associen.
  3. Malaltia per fetge gras no alcohòlic. Aquesta àrea se centra en el diagnòstic, maneig i seguiment dels pacients amb esteatosi hepàtica en el context de la síndrome metabòlica (hipertensió, diabetis, sobrepès).
  4. Malaltia hepàtica per alcohol. Inclou el maneig multidisciplinari dels pacients amb un trastorn per abús d'alcohol i malaltia hepàtica associada.
  5. Malalties colestàsiques i autoimmunes. Aquesta àrea se centra en el maneig i tractament dels pacients amb hepatitis autoimmune, colangitis biliar primària i colangitis esclerosant primària.
  6. Tumors Hepàtics (Unitat d'Oncologia Hepàtica). La Unitat es dedica a l'estudi de les lesions focals hepàtiques i al maneig del carcinoma hepatocel·lular.
  7. Hipertensió portal i malalties vasculars hepàtiques (Secció d'Hemodinàmica Hepàtica). En aquesta secció s'aborden les principals malalties vasculars hepàtiques, com la síndrome de Budd-Chiari, la trombosi portal i la hipertensió portal idiopàtica. Es duen a terme procediments com els cateterismes hepàtic i cardiopulmonar, la biòpsia hepàtica transjugular, la col·locació de TIPS (stent intrahepàtic de derivació portosistèmica) i la recanalització de trombosi portal.
  8. Trasplantament de fetge, maneig de la llista d'espera i complicacions postrasplantament (Secció de Trasplantament Hepàtic). En aquesta àrea treballa un equip multidisciplinari que integra les cures durant tot el procés del trasplantament hepàtic. També s'encarrega del maneig de la llista d'espera per a aquest tipus de trasplantament. . 'Guia del pacient en el procés del trasplantament hepàtic''