Aparell Digestiu

L'especialitat d'Aparell Digestiu es defineix com aquella part de la Medicina que s'ocupa de les malalties que afecten al tracte digestiu i òrgans glandulars associats (esòfag, estómac, intestí prim, còlon, recte, anus, fetge, vies biliars i pàncrees), així com les repercussions de les malalties digestives sobre la resta de l'organisme humà i, inversament.

R1

Rotació
Durada
Lloc
Rotació
Medicia Interna
Durada
3 mesos
Lloc
Sala d'hospitalització del servei de Medicina Interna
Rotació
Pneumologia
Durada
2 mesos
Lloc
Sala d'hospitalització del servei de Pneumologia
Rotació
Cardiologia
Durada
2 mesos
Lloc
Sala d'hospitalització del servei de Cardiologia
Rotació
Urgències
Durada
2 mesos
Lloc
Servei d'Urgències
Rotació
Aparell Digestiu
Durada
2 mesos
Lloc
Sala d'hospitalització de Gastroenterologia i Hepatologia

R2

Rotació
Durada
Lloc
Rotació
Gastroenterologia
Durada
3 mesos
Lloc
Sala d'hospitalització de Gastroenterologia
Rotació
Hepatologia
Durada
3 mesos
Lloc
Sala d'hospitalització d'Hepatologia
Rotació
Trasplantament Hepàtic
Durada
3 mesos
Lloc
Sala d'Hospitalització de Cirurgia i Trasplantament Hepàtic
Rotació
Endoscòpia Digestiva
Durada
3 mesos
Lloc
Servei d'Endoscòpia

R3

Rotació
Durada
Lloc
Rotació
Cures Crítiques en Aparell Digestiu
Durada
3 mesos
Lloc
Unitat de Cures Intensives de l'ICMDM
Rotació
Endoscòpia Digestiva * Rotació compartides, es realitzen simultàniament
Durada
7 mesos
Lloc
Servei d'Endoscòpia
Rotació
Hospital de Dia * Rotació compartides, es realitzen simultàniament
Durada
7 mesos
Lloc
Hospital de Día de l'ICMDM
Rotació
Proves Funcionals
Durada
2 mesos
Lloc
Servei d'Endoscòpia

R4

Rotació
Durada
Lloc
Rotació
Gastroenterologia
Durada
3 mesos
Lloc
Sala d'Hospitalització de Gastroenterologia
Rotació
Hepatologia
Durada
3 mesos
Lloc
Sala d'Hospitalització d'Hepatologia
Rotació
Trasplantament Hepàtic
Durada
3 mesos
Lloc
Sala d'Hospitalització de Cirurgia i Trasplantament Hepàtic
Rotació
Consulta Externa del Resident 2h / setmana
Durada
Lloc
Consulta Externa
Rotació
Rotació Electiva
Durada
3 mesos
Lloc
Rotació per Consulta Externa o Rotació Externa

Sobre l'especialitat

Cita de

Serveis relacionats