La Unitat de Malaltia Inflamatòria Intestinal (MII) de l’Hospital Clínic de Barcelona és referència nacional i internacional per al tractament de la malaltia de Crohn i de la colitis ulcerosa.

L’objectiu clínic de la Unitat és oferir el marc assistencial que permeti aconseguir el millor estat de salut possible mitjançant una atenció sanitària multidisciplinària integral i adaptada a les necessitats i expectatives individuals de cada pacient.

La Unitat està formada per membres dels Serveis de Gastroenterologia, Cirurgia Gastrointestinal, Radiologia i Anatomia Patològica amb dedicació especial en les malalties inflamatòries digestives. En coordinació amb el Servei d’Obstetrícia té un programa especial d’atenció a les pacients gestants amb MII, té circuits específics d’atenció amb els Serveis de Reumatologia, Oftalmologia i Dermatologia per al diagnòstic i tractament de les manifestacions extraintestinals de la MII, i amb Dietètica per al suport nutricional dels pacients.

A més, té establert un programa de transició de pacients pediàtrics amb MII amb l’Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona.

La Unitat compta amb tècniques endoscòpiques avançades, quiròfans intel·ligents, equips de ressonància magnètica de darrera generació, un laboratori acreditat per a la realització de proves diagnòstiques en el context d’assajos clínics i recursos informàtics per al maneig d’alt volum de dades associades a la pràctica clínica i a la recerca translacional.

Regularment es visiten més de 2.000 pacients, amb una mitjana de 200 pacients nous a l’any. La Unitat de Malaltia Inflamatòria Intestinal ha estat acreditada per l’Organització Catalana de Trasplantaments per dur a terme trasplantaments de cèl·lules mare hematopoètiques en pacients amb la malaltia de Crohn greu refractària i ofereix tractaments innovadors en el context d’estudis clínics.

La Unitat ha estat acreditada com a excel·lent l’any 2017 i 2021 en una auditoria externa d’acord amb els estàndards de qualitat del Grupo Español de Trabajo en Enfermedad de Crohn y Colitis Ulcerosa (GETECCU). Certificat emès per Bureau Veritas Certification.

Equip de la Unitat

L’estructura de la Unitat de Malaltia inflamatòria Intestinal està formada per un equip multidisciplinari amb tres especialistes en aparell digestiu, quatre en cirurgia digestiva, dos en radiologia, dos en anatomia patològica, un en dietètica i nutrició, dues infermeres clíniques especialitzades en MII i dos infermers coordinadors d’estudis clínics.

Elena Ricart Cap de la Unitat

Instituts implicats

Serveis implicats

Notícies relacionades amb la Unitat