Docència i formació - Unitat de Malaltia Inflamatòria Intestinal

L’objectiu docent de la Unitat de malaltia Inflamatòria Intestinal de l’Hospital Clínic és la formació de pregrau i de residents de l’especialitat d’Aparell Digestiu en els conceptes essencials de coneixement de la malaltia i del treball assistencial multidisciplinari, i la formació de postgrau per a metges que en tenen un interès específic.

Membres de la Unitat participen com a professors al Programa de Formació de Pregrau, Formació Continuada per als residents de l’Hospital Clínic, en cursos semestrals en malaltia inflamatòria intestinal (MII) que es fan per a residents de Patologia Digestiva organitzats per GETECCU, al Màster Universitari en Competències Mèdiques Avançades i Terapèutica de la Universitat de Barcelona, i al Màster en Patologia Digestiva de la Societat Catalana de Digestologia en col·laboració amb la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) i Màster en Medicina Translacional de la Universitat de Barcelona.

Formació continuada

Els membres de la Unitat organitzen o formen part regularment de cursos formatius, simposis, tallers, i jornades nacionals i internacionals en MII dirigits a gastroenteròlegs, internistes, radiòlegs, metges d’assistència primària i pediatres.

La Unitat acull, cada any i durant un període de dos mesos, metges residents de 3er i 4rt any d’hospitals d’Espanya, Portugal i de països de Sudamèrica que inclouen Xile, Argentina, i Brasil. La Unitat de MII també acull de forma contínua metges d’arreu del món (Argentina, Brasil, Chile, Espanya, Portugal, Itàlia) per a estades formatives amb una durada d'entre dues setmanes i 12 mesos.

En l’apartat de professionals d’infermeria, l’objectiu és formar professionals per oferir una atenció integral focalitzada per al pacient amb MII. Les infermeres de la Unitat participen com a professores en cursos del Grupo de Enfermería de Enfermedad Inflamatoria Intestinal, i com a formadores en programes d’estades de diplomats en infermeria a la nostra Unitat.

Notícies relacionades amb la Unitat