R1

Rotació
Durada
Lloc
Rotació
Unitat d'Hospitalització breu i Urgències Psiquiàtriques
Durada
7 mesos
Lloc
Unitat d'Hospitalització i Urgències de Psiquiatria
Rotació
Neurologia
Durada
2 mesos
Lloc
Unitat d'Hospitalització i Consultes Externes de Neurologia
Rotació
Medicina Interna
Durada
1 mes
Lloc
Servei d'Urgències Medicina
Rotació
Atenció Primària
Durada
1 mes
Lloc
Àrees Bàsiques de Salut vinculades a l'Hospital Clínic

R2

Rotació
Durada
Lloc
Rotació
Psiquiatria infantil i de l'Adolescència
Durada
4 mesos
Lloc
Unitat d'Hospitalització de Psiquiatria Infantojuvenil
Rotació
Psiquiatria psicosomàtica i enllaç
Durada
3 mesos
Lloc
Psiquiatria d'Enllaç i Psicologia de la Salut
Rotació
Alcoholisme i altres addiccions
Durada
2 mesos
Lloc
Centre d'Atenció i Seguiment
Rotació
Rehabilitació (Psiquiàtrica i Comunitària)
Durada
2 mesos
Lloc
Hospital de Dia de Psiquiatria d'Adults

R3

Rotació
Durada
Lloc
Rotació
Psiquiatria Comunitària
Durada
9 mesos
Lloc
Centre de Salut Mental Adults Esquerra Eixample i Consultes Externes
Rotació
Rehabilitació (Psiquiàtrica i Comunitària)
Durada
2 mesos
Lloc
Hospital de Dia de Psiquiatria d'Adults

R4

Rotació
Durada
Lloc
Rotació
Trajecte A: Psiquiatria infantil i de l'adolescència; gerontopsiquiatria; Alcoholisme i altres addiccions
Durada
11 mesos
Lloc
Diverses unitats de l'Hospital
Rotació
Trajecte B: Àrees pròpies de la formació nuclear i específica; Noves àrees: Trastorn bipolar, Esquizofrènia, Psiquiatria perinatal, Agressions sexuals
Durada
Lloc
Diverses unitats de l'Hospital

Sobre l'especialitat

Cita de